160 + 20 = GJO

Milí studenti a vážení učitelé, připravili jsme pro Vás slíbené informace k historickému průvodu a k fotografiím.

Časový harmonogram 160. výročí GJO

Do 17. 10. odevzdání fotografií p. Olivovi
18. 10. zveřejnění fotografií na stránkách školy, školním FB a informační tabuli
19. 10. – 23. 10. hlasování studentů a veřejnosti prostřednictvím FB
25. 10.
     8:00 focení tříd před budovou GJO
     8:20 vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší fotografii
     8.30 historický průvod městem
    11:00 předpokládaný konec na Komenského náměstí

 

Vaše úkoly jsou:

  1. připravit kostýmy, rekvizity a vhodný transparent (min. jeden) do průvodu podle vylosovaného historického období,
  2. zajistit fotografii ve stylu vylosovaného období, která se stane součástí charitativního kalendáře GJO 2019. Kvalita fotografie – co nejvyšší rozlišení, 300-600dpi, ideálně ve formátu RAW popřípadě TIFF, JPG. Na fotografii musí být zobrazeno minimálně 15 žáků třídy a třídní učitel popř. zástupce třídního učitele,
  3. připravit se na focení před budovou GJO podle následujícího pokynu:

Žáci vytvoří na nádvoří svými těly číslice. Šablony číslic budou nakresleny na zemi.

1 – V1A, V2A, C4A

6 – V3A, V4A, V5A, C4B

0 – V6A, V7A, V8A

 

2 – C1A, C1B, C2A

0 – C2B, C3A, C3B

Třídní učitelé a jejich zástupci zodpovídají za seřazení dětí do šablon číslic a zúčastní se jako dozor průvodu.

Pořadí tříd v průvodu:

C4A Rakousko-Uhersko
C4B Rakousko-Uhersko
V1A První republika
V8A První republika
C1A Protektorát
C1B Protektorát
C2A 50. léta
V7A 50. léta
V2A Normalizace
V4A Normalizace
C2B Sametová revoluce
C3B Sametová revoluce
V5A Současná léta
C3A Současná léta
V3A Budoucnost
V6A Budoucnost

 

Monika Peková, Štěpánka Králová, Zdeněk Oliva

 

Publikováno v kategorii Informace vedení školy.