Vyhledávač

  
Loading

Články

Projekt firma

6 23

Vložil(a)
23.6.2011 12:42  RssIcon

firma4 V rámci výuky ZSV v tématu Člověk a svět práce u druhých ročníků byl vyhlášen dobrovolný projekt, ve kterém vytvořené týmy studentů měly  buď založit soukromou firmu, zpracovat vizi firmy s podnikatelským záměrem a tento předložit potenciálnímu investorovi formou prezentací s produktem nebo službou, která již na trzích existuje a představuje konkurenční výhodu před ostatními firmami  - Strategie rudého oceánu, a nebo založit soukromou firmu, zpracovat její vizi s  podnikatelským záměrem a formou prezentací tento předložit potenciálnímu investorovi s produktem nebo službou, na trzích ještě neexistujících, tzv. Strategii modrého oceánu.V modrých oceánech nehrají konkurenti žádnou roli, neboť pravidla hry teprve čekají na své určení. Základem strategie modrého oceánu není boj s konkurencí, ale snaží se vyřadit konkurenty ze hry tím, že přijde na trh s úplně novým výrobkem či službou.

Byl to poslední projekt a svou náročností představoval vrchol tvořivého myšlení všech studentů, kteří se do něj přihlásili. Při zakládání firmy museli zpracovat množství dokumentů, které jsou k tomu potřebné – výpisy z rejstříku trestů, čestné prohlášení a notářsky ověřené podpisové vzory budoucích jednatelů společnosti, společenskou smlouvu ověřenou notářem, založit bankovní účet pro účely složení základního kapitálu atd. Zpracování podnikatelského záměru bylo tvrdým oříškem pro všechny firmy, ale popraly se s tím statečně. Pokud se budete chtít na jednotlivé podnikatelské záměry podívat, klikněte si na www.gymkh.cz/student/Základy společenských ved a ONV/Manak/podnikatelske_zamery/

firma Součástí záměrů byly i krátko-, středně- i dlouhodobé vize firmy. Vyvrcholením byly prezentace záměrů potenciálním investorům (obdoba pořadu Den D na ČT1). Investora představoval učitel ZSV (což bylo na teoretické bázi) a spolumajitel firmy Lepor z Kutné Hory pan Dušan Lapáček (z podnikatelské sféry), který předal všem, včetně mě, hodně praktických rad zejména z oblasti marketingu.

Celého projektu se zúčastnilo 12 firem, což čítalo 47 studentů ze všech tříd druhých ročníků a sexty. Prezentace to byly zajímavé, některé firmy uspěly i s žádostí o investicí – Firma Samovaro, s.r.o., se samovarnou pánví, Zdravý Mlsoun, s.r.o., se zdravou stravou v balíčcích na celý den, Asax, s.r.o., s nabídkou volnočasových aktivit v airsoftu,  Čenich, s.r.o., se svou nabídku hotelu pro domácí zvířata nebo Hubnoucí komando,s.r.o.,

Podívejte se na pár fotografií spolumajitelů firem.

firma1

Hubnoucí komando, s.r.o.

firma2

Asax,s.r.o.

firma3

Čenich, s.r.o.

firma5

Zdravý Mlsoun,s.r.o.

firma6

Younglady,s.r.o.

Prezentace Modrého oceánu byly zajímavé svou originalitou – létací auto, čelenka místo myši k počítači, čtečka jakéhokoliv textu převedená do zvukové formy ve třech jazycích, televize ovládána hlasem, vlasy ve spreji apod.

Na závěr musím říci, že smekám přede všemi, kdo do tohoto projektu šli, a doufám, že v dalších letech, při samostatném podnikání, své praktické vědomosti zúročí ve své firmě.

Zdeněk Maňák

Tags:
Kategorie:
Umístění: Blogs Parent Separator Maňák