Vyhledávač

  
Loading

Články

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 19.10.2015 9:27
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 19.3.2015 14:20

V úterý 17. března proběhlo v Kladně krajské kolo Konverzační soutěže v německém jazyce. Okres Kutná Hora reprezentovaly dvě naše žákyně, Anna Jeřábková z V4A v kategorii II B, Julia Maria Finková z V7A v kategorii III B.

Vložil(a) Radka Olivová dne 29.1.2015 10:20
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 12.11.2014 8:44
Vložil(a) Petr Novotný dne 21.10.2014 13:34
Vložil(a) Petr Novotný dne 8.5.2014 9:17
Musím se přiznat, že jsem přihlásil naši školu do soutěže Němčinář roku jen z toho důvodu, aby si žáci septimy vyzkoušeli jinou formu testování. Přihlásilo se celkem 9 němčinářů z této třídy, doplnily je dvě němčinářky na slovo vzaté, Tabea Eicher a Julia Maria Finková.
Výsledky naší skupiny po hodinovém poměrně náročném testu částečně ovlivněném technickými problémy a bohužel také mou zvědavostí, jak test vypadá, jsou vynikající.
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 15.4.2014 7:23

Na důkaz našeho půlročního česko-německého přátelství jsme 6. dubna 2014 vyrazili s úsměvem na rtech (a slzou v oku) do Rathenow, města zhruba 70 km západně od Berlína. O osm hodin později jsme již byli v zemi, kde jsme nikomu nerozuměli, nikdo naštěstí ani nerozuměl nám, a kde, jak jsme se přesvědčili následující den, se za čtrnáct dní mohou stát z třešní broskve.

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 9.4.2014 9:55

„Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se a užít si to…“
těmito slovy přivítal velvyslanec Spolkové republiky Německo v Praze žáky středních škol, kteří se včera, v úterý dne 8. dubna 2014, zúčastnili celostátního kola olympiády v německém jazyce. Za naši školu soutěžily Anna Křemenáková ze sexty a Julia Maria Finková z kvinty.

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 19.3.2014 13:40
Dne 18. 3. 2014 se v Kladně konalo krajské kolo Konverzační soutěže v německém jazyce. Okres Kutná Hora reprezentovali v kategoriích II. B (nižší gymnázium) Jakub Rejfek z V4A, III. A (střední školy) Anna Křemenáková z V6A a III. B (střední školy – rodilí mluvčí a žáci, kteří pobývali v německy mluvících zemích delší dobu) Julia Maria Finková z V5A.
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 7.2.2014 13:07
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 6.1.2014 9:39
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 30.9.2013 7:36
Vložil(a) Radka Olivová dne 5.4.2013 10:31

V ústřed­ním ko­le kon­ver­zač­ní sou­tě­že v ně­mec­kém ja­zy­ce sou­tě­ži­la v ka­te­go­rii III.B (star­ší žá­ci) Ta­bea Ei­cher z prv­ní­ho roč­ní­ku. Umís­ti­la se na tře­tím mís­tě a vzhle­dem k to­mu, že by­la ve své ka­te­go­rii nejmlad­ší, má na do­sa­že­ní "ti­tu­lu" nej­lep­ší něm­či­nář­ky v re­pub­li­ce ješ­tě tři roky. Je mož­né, že se o tu­to po­zi­ci utká :-) s le­toš­ní ví­tězkou ka­te­go­rie II.C Ju­lií Fin­ko­vou. Gra­tu­lu­je­me!

Vložil(a) Radka Olivová dne 3.4.2013 12:43

Dne 2. 4. 2013 se na­še žá­ky­ně Ju­lia Ma­ria Fin­ko­vá zú­čast­ni­la ústřed­ní­ho ko­la kon­ver­zač­ní sou­tě­že v ně­mec­kém ja­zy­ce a ob­sa­di­la 1. mís­to v ka­te­go­rii II.C, kte­rou za­stu­pu­jí sou­tě­ží­cí z dvoj­ja­zyč­ných ro­din. Ju­lii za je­jí skvě­lý vý­kon bla­ho­pře­je­me!                                                                                                                                                                                                                                

Vložil(a) Petr Novotný dne 23.3.2012 8:39

Dne 22. 3. proběhlo krajské kolo Konverzační soutěže v německém jazyce v Kladně. Naše škola měla dvě želízka v ohni, obě se díky svým výkonům proměnila v drahé kovy.

Vložil(a) Petr Novotný dne 1.2.2012 16:01

Okresní kolo soutěže se střídavě koná na čáslavském a našem gymnáziu. V letošním školním roce bylo na řadě Gymnázium Jiřího Ortena.

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 3.2.2011 13:41

V úterý 1. února se v Čáslavi konalo okresní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce. Naše gymnázium reprezentovali v kategorii III A Hana Čepová (V7A) a Radomil Šibrava (V6A), v kategorii II B Lukáš Provazník a Petr Suk (V4A). Očekávanou vítězkou okresního kola a postupující do krajského kola se opět stala Hana Čepová, Radomil Šibrava skončil na třetím místě.

Náš maskot

Náš maskot

Slávinka

Odkazy

Mapa školství

Foxconn

Nadační fond Gymnázia Jiřího Ortena

Dotkněte se inovací


Naši partneři:

AASKOL


Školní informační systém

Stonožka

České muzeum stříbra Kutná Hora

GASK

Učitel ONLINE

Jazyky interaktivně 


Město Kutná Hora

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Středočeský kraj