Volitelné předměty

Nižší gymnázium

Charakteristiky volitelných předmětů:

SEKUNDA

IVTw – Informatika a výp. technika – text

IVTp – Informatika a výp. technika – prezentace

IVT – Informatika a výp. technika – grafika (2016)

IVT – Informatika a výp. technika – programování (2016)


TERCIE

IVT – Informatika a výpočetní technika

DRV – Dramatická výchova

KVARTA

IVT – Informatika a výpočetní technika

DRV – Dramatická výchova


Vyšší gymnázium

Volitelné předměty

Ve třetím ročníku a septimě i ve čtvrtém ročníku a oktávě si žáci volí tři z následující nabídky povinně volitelných předmětů (seminářů).

SLI – Seminář literatury

AJK – Konverzace v anglickém jazyce

FJK – Konverzace ve francouzském jazyce

NJK – Konverzace v německém jazyce

SSV – Seminář společenských věd

PEM – Seminář  praktického ekonomického myšlení

PSY – Seminář  psychologie

SDE – Seminář dějepisu

SZE – Seminář zeměpisu

SCM – Seminář matematiky

KGE – Konstruktivní geometrie

SCF – Seminář a cvičení z fyziky

SCH – Seminář chemie

SBI – Seminář biologie

SIT – Seminář informatiky a výpočetní techniky

DVU – Dějiny výtvarného umění