Poroty a obory

 01 – matematika a statistika 
Kamila  Fačevicová, Ph.D. – předseda poroty
doc. Ing. Ĺubomíra Dvořáková, Ph.D. 
Mgr. Jan Pavlík, Ph.D. 
doc. RNDr. Miroslav  Lávička, Ph.D. 
prof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D. 
  
 02 – fyzika 
prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. – předseda poroty
doc. RNDr. Jiří Švec, CSc.
RNDr. Vladimír Vícha
Ing. Antonín Hoskovec, Ph.D. 
Ing. František Fendrych, Ph.D. 
  
 03 – Chemie 
prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.  – předseda poroty
Mgr. Miroslav Pniok
Ing. Marcela Tkadlecová, CSc.
Ing. Milan Klikar, Ph.D. 
Mgr. Tomáš Szotkowski, Ph.D. 
  
 04 – biologie 
RNDr. Daniel Kavan, Ph.D.  – předseda poroty
RNDr. Stanislav  Mihulka, Ph.D. 
doc. RNDr. Roman Fuchs, CSc.
Mgr. Lukáš Faltejsek, Ph.D. 
RNDr. Jan Hušek, Ph.D. 
  
 05 – geologie, geografie 
RNDr. Petr  Rajlich, CSc., Ph.D.  – předseda poroty
Ing. Bc. Radek Hampl, Ph.D. 
prof. RNDr. Katarína Holcová, CSc.
RNDr. Jakub Jelen
PhDr. Tomáš Kočí, Ph.D. 
  
 06 – zdravotnicví 
MUDr. Roman Pajdlhauser – předseda poroty
MUDr. Eva  Čehovská
MUDr. Lenka Kotingová, Ph.D. 
PhDr. Zdenka Kudláčková, Ph.D. 
doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. 
  
 07 – zemědělstí, potravinářství, lesní a vodní hospodářství 
Ing. Radim Kotrba, Ph.D. – předseda poroty
doc. Ing. Aleš Hanč, Ph.D.
Ing. Mgr. Diana  Chrpová, Ph.D.
MVDr. Darja Musilová, Ph.D.
doc. Ing. Iva Jiskrová, Ph.D.
  
 08 – ochrana a tvorba životního prostředí 
Ing. Otto Hoffmann – předseda poroty
Ing. František Frola
Mgr. Jiří Hadrava
Mgr. Václav Dvořák
Mgr. Petr Šípek, Ph.D.
  
 09  – Strojírenství, hutnictví, doprava, průmyslový design 
doc. Ing. Martin Novák, Ph.D. – předseda poroty
Ing. Martin  Řezáč
doc. Ing. Radovan  SoušekPh.D.
Ing. Jan KoprnickýPh.D.
 Jan  Nezval
  
 10 – elektrotechnika, elektronika a telekomunikace 
Mgr. Ing. Tomáš Doseděl, Ph.D. – předseda poroty
Ing. Marek Novák
Ing. Radim ŠpetíkPh.D.
Ing. Bc, David Matoušek, Ph.D.
Ing. Tomáš Lázna
  
 11 – stavebnictví, architektura a design interiérů 
Ing. Bc. Oldřich Sucharda, Ph.D. – předseda poroty
Ing. arch.  Tomáš  Eckschlager
Ing. Bc. Radek Štefan, Ph.D.
Ing. Tomáš Jiříkovský, Ph.D.
Ing. Alžběta Bublová
  
 12 – tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie 
Mgr. Vojtěch Horák – předseda poroty
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Mgr. Vladislav Zubr
Mgr. Karel Neumann
RNDr. Jiřina Svobodová
  
 13 – ekonomika a řízení 
Ing. Zora Vazačová – předseda poroty
doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.
Ing. Milada Šosová
Mgr. Ing. Petr Mazouch, Ph.D.
PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D.
  
 14 – pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 
doc. PhDr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D. – předseda poroty
Mgr. Jan  Žufníček
PaedDr.  Zdeňka Kašparová
PhDr. Eva  Havlíčková
Mgr. Pavel Dosoudil
  
 15 – teorie kultury, umění a umělecké tvorby  
PhDr. MgA. Vít Gregor, Ph.D. – předseda poroty
Mgr. Jana Karlová, Ph.D.
prof.PhDr. Jarmila Gabrielová, Ph.D.
prof.PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
Mgr. Roberto Gaínza
  
 16 – historie 
Mgr. Jiří  Mihola, Ph.D. – předseda poroty
Mgr. Ludmila Bursíková
PhDr. Jiří Zoul Sajbt
Mgr. Miroslav Jireček, Ph.D.
Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D.
  
 17 – filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory 
PaedDr. Pavel Jankovský – předseda poroty
PhDr. Otakar Jíra
JUDr. Jiří Pleva, Ph.D.
Mgr. Gabriela Cingelová, Ph.D.
Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
  
 18 – Informatika 
Mgr. Roman Neruda, CSc. – předseda poroty
Ing. Ondřej Mandík
Mgr. Ing. Jaroslav Hodál, Ph.D.
Radim Čerešňák
Ing. Stanislav Jura, CSc.