Přehled akcí: školní rok 2008/09

 

Termín

Akce

Třídy

Učitelé

Místnosti

 
1.9.
(Po)
 

 

Slavnostní zahájení šk. roku 2008-2009
aula, poté třídnická hodina v kmenové třídě

V1A , V2A , V3A , V4A , V5A , C1A , C1B , C1C , V6A , C2A , C2B , C2C , V7A , C3A , C3B , V8A , C4A , C4B , C4C

Ba, Br, Be, BerA, Bř, Bd, Če, Dš, Ge, He, Ka, Kp, Kr, Km, Kř, Lh, Li, Lt, Mň, Ma, Nk, Nm, Ný, Pe, Pí, Ps, Po, Pr, Př, Rk, Ra, Re, Rs, Ru, Rů, Sl, Tů, Vň, Ve, Zj, Za, Ze, Ro, Št

 

 
2.9.
(Út)
 

8:05- 8:50

Třídnická hodina

V3A

He

116v

8:05- 9:40

Třídnická hodina

C1B

217v

8:05- 8:50

Třídnická hodina

V4A

Lt

120v

8:05-10:45

Třídnická hodina

V1A

Rs

219v

8:05- 8:50

Třídnická hodina

V2A

Za

324v

8:05- 9:40

Třídnická hodina

C1C

Ra

220v

8:05- 9:40

Třídnická hodina

C1A

Ge

213v

11:00

Slavnostní otevření nové multimediální počítačové učebny

 

 

254p

 
3.9.
(St)
 

 

 
4.9.
(Čt)
 

 

 
5.9.
(Pá)
 

 

Maturita
maturitní zkouška - podzimní termín

 

 

 

 
6.9.
(So)
 

 

Projekt
Výměna žáků - Kamnik, Slovinsko

C3B

Ps, Rk

 

 
7.9.
(Ne)
 

 

Projekt
Výměna žáků - Kamnik, Slovinsko

C3B

Ps, Rk

 

 
8.9.
(Po)
 

 

Projekt
Výměna žáků - Kamnik, Slovinsko

C3B

Ps, Rk

 

 
9.9.
(Út)
 

 

Projekt
Výměna žáků - Kamnik, Slovinsko

C3B

Ps, Rk

 

 
10.9.
(St)
 

 

Projekt
Výměna žáků - Kamnik, Slovinsko

C3B

Ps, Rk

 

 

Seminář
ŠVP - chemie

 

Kp

 

 
11.9.
(Čt)
 

8:05-14:20

Sportovní akce
Inline bruslení, oblastní kolo

 

Nk, Ru

 

 

Projekt
Výměna žáků - Kamnik, Slovinsko

C3B

Ps, Rk

 

 

Exkurze
Středověká literatura, Anežský klášter, Praha

C1C

Ba, Ra

 

 
12.9.
(Pá)
 

 

Seminář
Mezinárodní konference učitelů ANJ

 

Lt

 

 

Projekt
Výměna žáků - Kamnik, Slovinsko

C3B

Ps, Rk

 

 

Burza učebnic
hala v přízemí - během dne (bez zásahu do vyučování)

 

 

 

 

Seminář
ŠVP - ANJ pro SŠ, Ostrava

 

Bř, Rs

 

 
13.9.
(So)
 

 

Seminář
Emoční inteligence - Jiří Beníšek

 

Bd, Če, Ge, Kp, Mň, Pe, Pí, Pr, Za

210v

 

Projekt
Výměna žáků - Kamnik, Slovinsko

C3B

Ps, Rk

 

 
14.9.
(Ne)
 

 

 
15.9.
(Po)
 

 

 
16.9.
(Út)
 

 

Konference Pilot G

 

Ps

 

 
17.9.
(St)
 

 

Seminář
Celostátní konference učitelů matematiky na gymnáziích

 

Ra

 

 
18.9.
(Čt)
 

8:05-13:30

Sportovní akce
Městský přebor SŠ v kopané, Lorec

 

Ru

 

 

Exkurze
Středověká literatura, Anežský klášter, Praha

V5A

Ka, Ro

 

 

Seminář
Celostátní konference učitelů matematiky na gymnáziích

 

Ra

 

 

Projekt
Remeš, Francie, v KH

 

 

 

 
19.9.
(Pá)
 

 

Projekt
Remeš, Francie, v KH

 

 

 

 

Seminář
Celostátní konference učitelů matematiky na gymnáziích

 

Ra

 

 
20.9.
(So)
 

 

Projekt
Remeš, Francie, v KH

 

 

 

 
21.9.
(Ne)
 

 

Projekt
Remeš, Francie, v KH

 

 

 

 
22.9.
(Po)
 

 

Nový rozvrh
Od 22.09.2008 je platný nový rozvrh

 

 

 

 

Exkurze
Terezín

V4A

Be

 

 

Projekt
Remeš, Francie, v KH

 

 

 

 

Seminář
VÚP Praha

 

Ps, Sl

 

 
23.9.
(Út)
 

 

Exkurze
Národní galerie (CJL), Praha

C3B

Pí, Pr

 

 

Projekt
Remeš, Francie, v KH

 

 

 

 
24.9.
(St)
 

 

Seminář
VÚP Praha

 

Ps

 

 

Sportovní akce
Atletický čtyřboj ZŠ, Čáslav

 

Nk

 

 

Projekt
Remeš, Francie, v KH

 

 

 

 
25.9.
(Čt)
 

 

Projekt
ČED+, Dánsko, přípravná schůzka

 

Bř, Lt

 

 

Sportovní akce
Středoškolský Corni pohár v atletice, Čáslav

 

Ru

 

 

Exkurze
Středověká literatura, Anežský klášter, Praha

C1B

Kř, Ro

 

 
26.9.
(Pá)
 

13:45

Seminář
Interaktivní tabule

 

 

254p

 

Projekt
ČED+, Dánsko, přípravná schůzka

 

Bř, Lt

 

 

Návštěva ze zahraničí
Návštěva učitelů z Egeru, Maďarsko

 

 

 

 
27.9.
(So)
 

 

Projekt
ČED+, Dánsko, přípravná schůzka

 

Bř, Lt

 

 

Návštěva ze zahraničí
Návštěva učitelů z Egeru, Maďarsko

 

 

 

 
28.9.
(Ne)
 

 

Projekt
ČED+, Dánsko, přípravná schůzka

 

Bř, Lt

 

 

Sportovní akce
V. ročník Svatováclavského pochodu pro Kutnohorský groš

 

 

 

 

Návštěva ze zahraničí
Návštěva učitelů z Egeru, Maďarsko

 

 

 

 
29.9.
(Po)
 

 

Exkurze
Jeden den s fyzikou, FYZb+SCF, Praha

 

Če, Vň

 

 

Sportovní akce
Okresní kolo v kopané SŠ, Čáslav

 

Ru

 

 

Nový rozvrh
platnost od 29.9. do 31.10.2008

 

 

 

 
30.9.
(Út)
 

 

 
1.10.
(St)
 

7:15

Školní parlament
sborovna

 

 

 

10:00-13:30

Seminář
Nová maturita

 

Ba, BerA, Bř, Dš, Kr, Km, Lt, Ma, Rs, Zj, Ze

211m

 

Sportovní akce
Atletická olympiáda, ZŠ, Čáslav

 

Ru

 

 
2.10.
(Čt)
 

 

Sportovní akce
Atletická olympiáda, ZŠ, Čáslav

 

 

 

 

Exkurze
Středověká literatura, Anežský klášter, Praha

C1A

Ge, Pr

 

 
3.10.
(Pá)
 

14:00

Mezi nebem a zemí
Ladislava Sůvová - Meditace

 

311

 
4.10.
(So)
 

 

 
5.10.
(Ne)
 

 

 
6.10.
(Po)
 

8:00- 9:30

Kulturní akce
Filmové představení, kino Svět - Máj
sraz před kinem

V5A , C1A , C1B , C1C , V6A , C2A , C2B , C2C , V7A , C3A , C3B , V8A , C4A , C4B , C4C

Ba, BerA, Bř, Bd, Če, Dš, Ge, He, Kp, Km, Kř, Lh, Li, Mň, Ma, Nm, Pe, Pí, Ps, Pr, Př, Rk, Ra, Re, Ru, Rů, Tů, Vň, Ve, Ze, Ro

 

10:00-11:40

Beseda
Máj - Matěj Stropnický

V6A , C2A , C2B , C2C

Ge, Pe, Pí, Ve

311

 
7.10.
(Út)
 

 

Sportovní akce
Středočeská inline brusle - krajské finále, Benátky nad Jizerou

 

Nk

 

 
8.10.
(St)
 

 

Sportovní akce
Krajský přebor v kopané SŠ, Rakovník

 

Ru

 

 
9.10.
(Čt)
 

13:35-16:00

Projekt
Internetová konference - GJO KH + Eger, Maďarsko

C2B

254p

 

Projekt
Přípravná schůzka - Hornická města, Příbram

 

Lt, Ma, Ps, Sl

 

 
10.10.
(Pá)
 

10:00-11:40

Beseda
Marek Dospiva - Penta Investments a.s.

V7A , C3A , C3B

Mň, Pí, Sl

311

 
11.10.
(So)
 

 

 
12.10.
(Ne)
 

 

Projekt
Jahn-Gymnasium, Rathenow, výměna studentů (v Kutné Hoře); v Rathenow 29.3.-3.4.2009)

 

 

 
13.10.
(Po)
 

 

Projekt
Jahn-Gymnasium, Rathenow, výměna studentů (v Kutné Hoře); v Rathenow 29.3.-3.4.2009)

 

 

 

Projekt
Project Democracy (v Kutné Hoře)

 

Rk

 

 
14.10.
(Út)
 

10:00-11:40

Přednáška
Amazonský prales - aula

V4A , V5A , C1A , C1B , C1C , V6A , C2A , C2B , C2C , V7A , C3A , C3B , V8A , C4A , C4B , C4C

Br, Če, Dš, Ge, Km, Kř, Lt, Mň, Ma, Nm, Pe, Pí, Ps, Př, Ra, Ru, Vň, Ve

 

 

Projekt
Project Democracy (v Kutné Hoře)

 

Rk

 

 

Projekt
Jahn-Gymnasium, Rathenow, výměna studentů (v Kutné Hoře); v Rathenow 29.3.-3.4.2009)

 

 

 
15.10.
(St)
 

8:55-10:45

Drakiáda

C1A

Pe

 

 

Projekt
Project Democracy (v Kutné Hoře)

 

Rk

 

 

Projekt
Jahn-Gymnasium, Rathenow, výměna studentů (v Kutné Hoře); v Rathenow 29.3.-3.4.2009)

 

 

 
16.10.
(Čt)
 

 

Projekt
Jahn-Gymnasium, Rathenow, výměna studentů (v Kutné Hoře); v Rathenow 29.3.-3.4.2009)

 

 

 

Partnerské školy VÚP
setkání zástupců škol

 

Ps

 

 

Projekt
Project Democracy (v Kutné Hoře)

 

Rk

 

 
17.10.
(Pá)
 

 

Projekt
Jahn-Gymnasium, Rathenow, výměna studentů (v Kutné Hoře); v Rathenow 29.3.-3.4.2009)

 

 

 

Vyučování končí v 11:40 - volby

 

 

 

 

Projekt
Project Democracy (v Kutné Hoře)

 

Rk

 

 
18.10.
(So)
 

 

Projekt
výměna žáků - Remeš, Francie

 

Bř, Km, Lt

 

 

Projekt
Project Democracy (v Kutné Hoře)

 

Rk

 

 
19.10.
(Ne)
 

 

Projekt
výměna žáků - Remeš, Francie

 

Bř, Km, Lt

 

 
20.10.
(Po)
 

14:25-15:10

Koncert
Hudební škola Ringsted - aula

 

 

 

 

Projekt
výměna žáků - Remeš, Francie

 

Bř, Km, Lt

 

 
21.10.
(Út)
 

 

Projekt
výměna žáků - Remeš, Francie

 

Bř, Km, Lt

 

 

Burza středních škol
Kolín

 

Bd, Nm

 

 
22.10.
(St)
 

8:55-10:45

Drakiáda

C1A

Pe

 

 

Projekt
výměna žáků - Remeš, Francie

 

Bř, Km, Lt

 

 
23.10.
(Čt)
 

 

Projekt
výměna žáků - Remeš, Francie

 

Bř, Km, Lt

 

 

Projekt
Open Gate - sportovní den

V3A

He, Ps

 

 
24.10.
(Pá)
 

10:00

Vernisáž
Výstava děl - Andrej Neméth

 

 

 

 

Projekt
výměna žáků - Remeš, Francie

 

Bř, Km, Lt

 

 

ŠVP - monotematický den
Pohádkový den

V1A

 

 

 
25.10.
(So)
 

 

 
26.10.
(Ne)
 

 

 
27.10.
(Po)
 

 

Prázdniny

 

 

 

 
28.10.
(Út)
 

 

 
29.10.
(St)
 

 

Prázdniny

 

 

 

 
30.10.
(Čt)
 

18:00

Noc ve škole

C1A , C1B

Ge, Kp, Kř

 

 
31.10.
(Pá)
 

 

 
1.11.
(So)
 

 

Projekt
Catania, Itálie - v Kutné Hoře

 

Ra, Ve

 

 
2.11.
(Ne)
 

 

Projekt
Catania, Itálie - v Kutné Hoře

 

Ra, Ve

 

 

Projekt
Výměna žáků - Eger, Maďarsko (v Kutné Hoře)

C2B

 

 
3.11.
(Po)
 

10:00-10:45

Seminář
Národní srovnávací zkoušky

V8A , C4A , C4B , C4C

Bd

311

 

Nový rozvrh
platnost od 1.11.2008

 

 

 

 

Projekt
Výměna žáků - Eger, Maďarsko (v Kutné Hoře)

C2B

 

 

Projekt
Catania, Itálie - v Kutné Hoře

 

Ra, Ve

 

 
4.11.
(Út)
 

 

Projekt
Catania, Itálie - v Kutné Hoře

 

Ra, Ve

 

 

ŠVP - monotematický den
Člověk a zvíře

V2A

 

 

 

Projekt
Výměna žáků - Eger, Maďarsko (v Kutné Hoře)

C2B

 

 
5.11.
(St)
 

7:15

Školní parlament
sborovna

 

 

 

8:00-14:00

Sportovní akce
Okresní přebor ZŠ ve stolním tenise - chlapci

 

Ru

163

 

Burza středních škol
Kutná Hora

 

Bd, Nm

 

 

Projekt
Catania, Itálie - v Kutné Hoře

 

Ra, Ve

 

 

Projekt
Výměna žáků - Eger, Maďarsko (v Kutné Hoře)

C2B

 

 
6.11.
(Čt)
 

11:30-14:20

Exkurze
Cesta do pravěku, Kolín

V1A

Be, Rs

 

 

Exkurze
Ústav anorganické chemie - Akademie věd, Praha

C2C

Ps, Vň

 

 

Projekt
Výměna žáků - Eger, Maďarsko (v Kutné Hoře)

C2B

 

 

Projekt
Catania, Itálie - v Kutné Hoře

 

Ra, Ve

 

 

Exkurze
Návštěva ženské věznice ve Světlé nad Sázavou, SSV 3.r.

 

 

 
7.11.
(Pá)
 

8:00-14:00

Sportovní akce
Okresní přebor ZŠ ve stolním tenise - dívky

 

Ru

163

8:05-11:40

Projekt
Výměna žáků - Eger, Maďarsko (v Kutné Hoře)

C2B

Mň, Ma

 

 

Projekt
Catania, Itálie - v Kutné Hoře

 

Ra, Ve

 

 

Exkurze
Expolingua, FJK 4.r.

 

 

 

Návštěva - školy v ČR
Gymnázium J.K.Tyla Hradec Králové

 

Ps, Sl

 

 
8.11.
(So)
 

 

Projekt
Catania, Itálie - v Kutné Hoře

 

Ra, Ve

 

 
9.11.
(Ne)
 

 

Projekt
Catania, Itálie - v Kutné Hoře

 

Ra, Ve

 

 
10.11.
(Po)
 

 

 
11.11.
(Út)
 

8:00-14:00

Sportovní akce
Okresní přebor SŠ v košíkové - chlapci

 

Ru

161 , 163

 

Exkurze
Surrealismus, Praha

C3A

Kr, Pe

 

 
12.11.
(St)
 

8:05- 9:40

Seminář
David Ellmrich

V2A

 

205v

10:00-11:40

Seminář
David Ellmrich - Závislosti - kouření

V3A

 

208v

 
13.11.
(Čt)
 

10:55-11:40

Beseda
Běla Jensen

V1A , V2A , V3A , V4A , V5A

Kr, Lt, Nm, Pe, Ps, Rs, Za

311

12:45-16:00

Projekt
Vrchlický - KH-Louny

V7A

 

 

 

Exkurze
Terezín
+ C2C - NEJ

C2A

Ge, Pí

 

 

Seminář
Interaktivní tabule, Praha

 

Kp, Kř

 

 
14.11.
(Pá)
 

8:00-14:00

Sportovní akce
Okresní přebor SŠ v košíkové - dívky

 

Ru

161 , 163

14:00

Mezi nebem a zemí
Patrik Balint - Mužsko-ženský princip

 

 

 

Seminář
Zdravotnický seminář, Praha

 

 

 

Projekt
Vrchlický - KH-Louny

V7A

Ve

 

 
15.11.
(So)
 

 

Seminář
Zdravotnický seminář, Praha

 

 

 
16.11.
(Ne)
 

 

Seminář
Zdravotnický seminář, Praha

 

 

 
17.11.
(Po)
 

 

Seminář
Zdravotnický seminář, Praha

 

 

 
18.11.
(Út)
 

8:00-14:00

Sportovní akce
Okresní přebor SŠ ve florbale - chlapci, BIOS

 

Ru

 

 

Seminář
Carvingové lyžování

 

Nk

 

 
19.11.
(St)
 

 

Seminář
Carvingové lyžování

 

Nk

 

 
20.11.
(Čt)
 

 

Projekt
Převzetí ceny - Umwelt baut Brücken - Varšava

 

Zj

 

 

Seminář
Carvingové lyžování

 

Nk

 

 
21.11.
(Pá)
 

10:00

Návštěva - školy v ČR
Open Gate

 

Ps, Sl

 

14:00

Taky mezi námi
J. Flechtnerová

 

 

311

 

Seminář
Carvingové lyžování

 

Nk

 

 

Projekt
Převzetí ceny - Umwelt baut Brücken - Varšava

 

Zj

 

 
22.11.
(So)
 

 

Seminář
Carvingové lyžování

 

Nk

 

 
23.11.
(Ne)
 

 

Seminář
Carvingové lyžování

 

Nk

 

 
24.11.
(Po)
 

 

 
25.11.
(Út)
 

 

Exkurze
Terezín
+ C2C - FRJ

C2B

Ge, Mň

 

 
26.11.
(St)
 

8:00-14:00

Sportovní akce
Okresní přebor SŠ ve florbale - dívky, BIOS

 

Ru

 

 
27.11.
(Čt)
 

8:05-11:40

Sportovní akce
Městský přebor - halová kopaná ZŠ

 

Ru

161

12:30

Pedagogická rada

 

Ba, Br, Be, BerA, Bř, Bd, Če, Dš, Ge, He, Kp, Kr, Km, Kř, Lh, Li, Lt, Mň, Ma, Nk, Nm, Ný, Pe, Pí, Ps, Po, Pr, Př, Rk, Ra, Re, Rs, Ru, Rů, Sl, Šá, Tů, Vň, Ve, Zj, Za, Ze

 

17:00

Třídní schůzky
kmenové místnosti, informace u učitelů dle rozpisu,
volba členů školské rady

 

 

 

 

Školská rada - volba zástupců rodičů a žáků

 

 

 

 
28.11.
(Pá)
 

 

Exkurze
Osvětim, 3.r.

 

Br, Ve

 

 
29.11.
(So)
 

 

Exkurze
Osvětim, 3.r.

 

Br, Ve

 

 
30.11.
(Ne)
 

 

 
1.12.
(Po)
 

12:45-14:20

Soutěž
Olympiáda z českého jazyka

 

Pr

212v

 
2.12.
(Út)
 

8:05-12:35

Soutěž
Matematická olympiáda kat. A

 

 

214m

 
3.12.
(St)
 

 

 
4.12.
(Čt)
 

11:50-12:35

Školní parlament
sborovna

 

 

 

 
5.12.
(Pá)
 

9:00-14:00

Den otevřených dveří

 

Bd, Ný, Ps, Sl, Ve

 

 
6.12.
(So)
 

9:00-11:00

Den otevřených dveří

 

Bd, Ný, Ps, Sl, Ve

 

 

Sportovní akce
Zlatá křída - volejbalový turnaj

 

 

 

 
7.12.
(Ne)
 

 

 
8.12.
(Po)
 

 

 
9.12.
(Út)
 

14:30-16:00

Seminář
Debatní liga - soutěžní týmy - C3A,C3B, V7A

 

Ge, Mň, Pí

311

 
10.12.
(St)
 

 

 
11.12.
(Čt)
 

 

 
12.12.
(Pá)
 

 

Projekt
Výměna žáků - Catania, Itálie - v KH

 

 

 

 
13.12.
(So)
 

 

Projekt
Výměna žáků - Catania, Itálie - v KH

 

 

 

 
14.12.
(Ne)
 

 

Projekt
Výměna žáků - Catania, Itálie - v KH

 

 

 

 
15.12.
(Po)
 

8:05-12:35

Sportovní akce
Okresní přebor ve šplhu ZŠ

 

Nk

163

 

Změna rozvrhu

 

 

 

 

Projekt
Výměna žáků - Catania, Itálie - v KH

 

 

 

 
16.12.
(Út)
 

8:05-12:35

Sportovní akce
Vánoční laťka

 

Nk

 

 

Projekt
Výměna žáků - Catania, Itálie - v KH

 

 

 

 
17.12.
(St)
 

12:45

Kulturní akce
Vánoční koncert v domově důchodců

 

Kř, Li

 

18:00

Projekt
Noc ve škole s angličtinou

V1A , V4A

Lt, Rs

 

 

Projekt
Výměna žáků - Catania, Itálie - v KH

 

 

 

 
18.12.
(Čt)
 

16:30

Vánoční koncert a setkání s rodiči

 

 

 

18:00

Noc ve škole
C2B

 

208v

18:00

Noc ve škole
V6A

 

311

 

Termín odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce

 

 

 

 

Projekt
Výměna žáků - Catania, Itálie - v KH

 

 

 

 
19.12.
(Pá)
 

 

Projekt
Výměna žáků - Catania, Itálie - v KH

 

 

 

 

Projekt
Vánoční projekt

V1A , V2A , V3A , V4A , V5A , C1A , C1B , C1C , V6A , C2A , C2B , C2C , V7A , C3A , C3B , V8A , C4A , C4B , C4C

Ba, Br, Be, Bř, Bd, Če, Ge, He, Ka, Kp, Kr, Km, Kř, Lh, Li, Lt, Mň, Ma, Nk, Nm, Ný, Pe, Pí, Ps, Po, Pr, Př, Rk, Ra, Re, Rs, Ru, Rů, Sl, Tů, Vň, Ve, Zj, Za

 

 
20.12.
(So)
 

 

 
21.12.
(Ne)
 

 

 
22.12.
(Po)
 

 

Prázdniny

 

 

 

 
23.12.
(Út)
 

 

Prázdniny

 

 

 

 
24.12.
(St)
 

 

Prázdniny

 

 

 

 
25.12.
(Čt)
 

 

Prázdniny

 

 

 

 
26.12.
(Pá)
 

 

Prázdniny

 

 

 

 
27.12.
(So)
 

 

Prázdniny

 

 

 

 
28.12.
(Ne)
 

 

Prázdniny

 

 

 

 
29.12.
(Po)
 

 

Prázdniny

 

 

 

 
30.12.
(Út)
 

 

Prázdniny

 

 

 

 
31.12.
(St)
 

 

Prázdniny

 

 

 

 
1.1.
(Čt)
 

 

Prázdniny

 

 

 

 
2.1.
(Pá)
 

 

Prázdniny

 

 

 

 
3.1.
(So)
 

 

 
4.1.
(Ne)
 

 

 
5.1.
(Po)
 

 

 
6.1.
(Út)
 

 

ŠVP - monotematický den
Kooperace a kompetice

V1A

 

 

 
7.1.
(St)
 

 

ŠVP - monotematický den
Voda

V2A

 

 

 
8.1.
(Čt)
 

8:55-10:45

Přednáška
Edukační program - Mgr. Blažková
(jen dívky)
C1A, C1B, C1C, V5A - 2.VH - S tebou o tobě
V1A - 3.VH - Čas proměn

 

 

311

12:45-13:30

Soutěž
Konverzační soutěž v německém jazyce - školní kolo

 

Ný, Ps, Rk

307v

 
9.1.
(Pá)
 

 

Školní parlament
3.VH - sborovna

 

 

 

 
10.1.
(So)
 

 

Lyžařský výcvik
Itálie, Mísečky

V2A , V5A , C1A , C1B , C1C

Br, Li, Mň, Nk, Nm, Pe, Ve, Za

 

 
11.1.
(Ne)
 

 

Lyžařský výcvik
Itálie, Mísečky

V2A , V5A , C1A , C1B , C1C

Br, Li, Mň, Nk, Nm, Pe, Ve, Za

 

 
12.1.
(Po)
 

 

Lyžařský výcvik
Itálie, Mísečky

V2A , V5A , C1A , C1B , C1C

Br, Li, Mň, Nk, Nm, Pe, Ve, Za

 

 
13.1.
(Út)
 

 

Lyžařský výcvik
Itálie, Mísečky

V2A , V5A , C1A , C1B , C1C

Br, Li, Mň, Nk, Nm, Pe, Ve, Za

 

 
14.1.
(St)
 

 

Lyžařský výcvik
Itálie, Mísečky

V2A , V5A , C1A , C1B , C1C

Br, Li, Mň, Nk, Nm, Pe, Ve, Za

 

 
15.1.
(Čt)
 

 

Lyžařský výcvik
Itálie, Mísečky

V2A , V5A , C1A , C1B , C1C

Br, Li, Mň, Nk, Nm, Pe, Ve, Za

 

 
16.1.
(Pá)
 

 

Lyžařský výcvik
Itálie, Mísečky

V2A , V5A , C1A , C1B , C1C

Br, Li, Mň, Nk, Nm, Pe, Ve, Za

 

 
17.1.
(So)
 

 

Lyžařský výcvik
Itálie, Mísečky

V2A , V5A , C1A , C1B , C1C

Br, Li, Mň, Nk, Nm, Pe, Ve, Za

 

 
18.1.
(Ne)
 

8:05- 9:40

Přednáška
Doc. Kluiber - Raketoplány

V5A , C1A , C1B , C1C

Če, Př, Vň

311

 
19.1.
(Po)
 

 

 
20.1.
(Út)
 

 

 
21.1.
(St)
 

 

 
22.1.
(Čt)
 

8:05-12:35

Soutěž
Matematická olympiáda, školní kolo, kat. B,C

 

 

114m

8:55- 9:40

Soutěž
Konverzační soutěž v anglickém jazyce, školní kolo, kat. II B

 

Zj

118v

 
23.1.
(Pá)
 

10:55-12:35

Projekt
Prezentace ekologických projektů

C2A , C2C

He, Ps, Rk, Sl

311

15:00

Termín - Zápis známek a absencí za 1. pol. šk. r. 2008-2009

 

 

 

 

Soutěž
Hala roku, Praha

 

Po

 

 
24.1.
(So)
 

 

 
25.1.
(Ne)
 

 

 
26.1.
(Po)
 

8:05-12:35

Soutěž
Chemická olympiáda - okresní kolo

 

 

104l, 105v

8:55- 9:40

Soutěž
Konverzační soutěž v anglickém jazyce, školní kolo, kat.III A

 

Ma

205v

10:00-10:45

Soutěž
Konverzační soutěž v anglickém jazyce, školní kolo, kat.I B

 

Rs

208v

10:55-11:40

Soutěž
Konverzační soutěž v anglickém jazyce, školní kolo, kat.III A

 

Dš, Ma

207m

12:30

Pedagogická rada

 

Ba, Br, Be, BerA, Bř, Bd, Če, Dš, Ge, He, Ka, Kp, Kr, Km, Kř, Lh, Li, Lt, Mň, Ma, Nk, Nm, Ný, Pe, Pí, Ps, Po, Pr, Př, Rk, Ra, Re, Rs, Ru, Rů, Sl, Šá, Tů, Vň, Ve, Zj, Za, Ze

 

 
27.1.
(Út)
 

10:00-10:45

Soutěž
Konverzační soutěž v anglickém jazyce, školní kolo, kat. II B

 

Bř, Zj

209m

10:00-10:45

Přednáška
Úřad práce - informace

V8A , C4A , C4B , C4C

Bd

311

10:55-11:40

Soutěž
Konverzační soutěž v anglickém jazyce, školní kolo, kat.I B

 

Km, Rs

214m

 

Soutěž
Konverzační soutěž v německém jazyce - okresní kolo, Čáslav

 

 

 

Soutěž
Dějepisná olympiáda - okresní kolo, Čáslav

 

Ve

 

 
28.1.
(St)
 

10:00-10:45

Soutěž
Olympiáda ve francouzském jazyce

 

204v

13:30

Soutěž
Debatní liga - školní kolo (týmy V7A, C3A, C3B)

 

Ge, Mň, Pí

311

 
29.1.
(Čt)
 

10:55-11:40

Vysvědčení
Předání výpisu vysvědčení za 1. pol. šk. r. 2008-09, kmenové třídy

V1A , V2A , V3A , V4A , V5A , C1A , C1B , C1C , V6A , C2A , C2B , C2C , V7A , C3A , C3B , V8A , C4A , C4B , C4C

Br, Če, Dš, Ge, He, Km, Kř, Lt, Mň, Ma, Nm, Pe, Pí, Př, Rk, Ra, Rs, Vň, Za

 

 
30.1.
(Pá)
 

 

Prázdniny

 

 

 

 
31.1.
(So)
 

 

 
1.2.
(Ne)
 

 

 
2.2.
(Po)
 

 

Prázdniny

 

 

 

 
3.2.
(Út)
 

 

Prázdniny

 

 

 

 
4.2.
(St)
 

 

Prázdniny

 

 

 

 
5.2.
(Čt)
 

 

Prázdniny

 

 

 

 
6.2.
(Pá)
 

 

Prázdniny

 

 

 

 
7.2.
(So)
 

 

 
8.2.
(Ne)
 

 

 
9.2.
(Po)
 

 

 
10.2.
(Út)
 

 

 
11.2.
(St)
 

10:00-11:40

Kulturní akce
Rozhlasová hra ČR Srnky + beseda s režisérem

V6A , C2B

Ge, Pí

311

12:45-15:10

Soutěž
Munkova nadace

 

Dš, Lt

311

 
12.2.
(Čt)
 

 

 
13.2.
(Pá)
 

19:30

Maturitní ples
C4B, C4C

 

 

 

 
14.2.
(So)
 

 

 
15.2.
(Ne)
 

 

 
16.2.
(Po)
 

8:05- 9:40

Přednáška
Doc. Kluiber - Raketoplány

V5A , C1A , C1B , C1C

Če, Př, Vň

311

8:55- 9:40

Soutěž
Konverzační soutěž ve francouzštině-B2

 

Lh, Lt, Tů

211m

10:00-11:40

Přednáška
Doc. Kluiber - přírodovědný blok+SCF 4.r.

 

311

10:55-11:40

Soutěž
Konverzační soutěž ve francouzštině - B1

 

Lh, Lt, Tů

211m

 
17.2.
(Út)
 

8:05-13:30

Soutěž
Konverzační soutěž v anglickém jazyce - okresní kolo

 

Bř, Km, Lt

311

8:30-10:00

Soutěž
Poslech

 

204v, 205v, 207m

10:00-12:35

Soutěž
Ústní

 

207m, 209m, 211m

10:00-11:40

Přednáška
Papír? Papír!

V6A , C2A , C2B , C2C

Mň, Pí, Ps, Vň

311

 
18.2.
(St)
 

9:40- 9:55

Informace
Schůzka k volitelným blokům

V7A , C3A , C3B

 

311

10:00-10:45

Testování
JČU ČB

V7A , C3A

 

116v, 204v

10:55-11:40

Testování
JČU ČB

V8A , C4C

 

204v, 217v

11:50-12:35

Testování
JČU ČB

V5A , C1A

 

219v, 220v

12:45-13:30

Testování
JČU ČB

V6A , C2C

 

210v, 321v

 
19.2.
(Čt)
 

10:00

Návštěva
Open Gate

 

 

 

Seminář
Dva dny s didaktikou matematiky

 

Ra

 

 
20.2.
(Pá)
 

8:05-13:30

Projekt
Filozofický projekt

V8A , C4A , C4B , C4C

Ge, Mň, Pí

311

14:00

Taky mezi námi
Beseda s bezdomovcem

 

 

311

 

Seminář
Dva dny s didaktikou matematiky

 

Ra

 

 
21.2.
(So)
 

 

 
22.2.
(Ne)
 

 

 
23.2.
(Po)
 

18:00

Noc ve škole

C3A

Pe

 

 
24.2.
(Út)
 

8:05-11:40

Kulturní akce
Masopust v MŠ

C3A

Pe

 

 
25.2.
(St)
 

 

Soutěž
CinéClyc

 

Lt

 

 
26.2.
(Čt)
 

 

Návštěva ze zahraničí
Jaworzno, Polsko

 

Ps, Sl

 

 
27.2.
(Pá)
 

19:30

Maturitní ples
V8A, C4A

 

 

 

 

Návštěva ze zahraničí
Jaworzno, Polsko

 

Ps, Sl

 

 
28.2.
(So)
 

 

Návštěva ze zahraničí
Jaworzno, Polsko

 

Ps, Sl

 

 
1.3.
(Ne)
 

 

Návštěva ze zahraničí
Jaworzno, Polsko

 

Ps, Sl

 

 
2.3.
(Po)
 

8:05- 9:40

Soutěž
Zeměpisná olympiáda - školní kolo

 

Br, He

116v, 324v

 
3.3.
(Út)
 

10:45-13:30

Návštěva
Open Gate

 

311

 
4.3.
(St)
 

 

 
5.3.
(Čt)
 

 

 
6.3.
(Pá)
 

 

Termín odevzdání přihlášek do volitelných bloků

V7A , C3A , C3B

 

 

 
7.3.
(So)
 

 

 
8.3.
(Ne)
 

 

 
9.3.
(Po)
 

 

Projekt
Výměna žáků - Johanneum Hoyerswerda (v Kutné Hoře) - V4A - němčináři

 

 

 

 

Seminář
Inkluzivní školství

 

Ge

 

 
10.3.
(Út)
 

10:00-10:45

Školní parlament

 

 

 

 

Soutěž
Konverzační soutěž v německém jazyce - krajské kolo, Kladno

 

 

 

Projekt
Výměna žáků - Johanneum Hoyerswerda (v Kutné Hoře) - V4A - němčináři

 

 

 

 
11.3.
(St)
 

 

Projekt
Výměna žáků - Johanneum Hoyerswerda (v Kutné Hoře) - V4A - němčináři

 

 

 

 

ŠVP - monotematický den
O překvapujících pravdách a krásách užitečných věcí

V1A

 

 

 
12.3.
(Čt)
 

 

Projekt
Výměna žáků - Johanneum Hoyerswerda (v Kutné Hoře) - V4A - němčináři

 

 

 

 

ŠVP - monotematický den
Harry Potter

V2A

 

 

 

Exkurze
Planetárium

C1A , C1B , C1C

Ge, Kř, Př, Vň

 

 
13.3.
(Pá)
 

8:05-11:40

Testování
ANJ-Finals - C4A,C4B,C4C,V8A

 

 

 

14:00

Taky mezi námi
HIV pozitivní

 

 

311

 

Projekt
Výměna žáků - Johanneum Hoyerswerda (v Kutné Hoře) - V4A - němčináři

 

 

 

 
14.3.
(So)
 

 

 
15.3.
(Ne)
 

 

Projekt
ČED - Dánsko

 

Bř, Ma

 

 
16.3.
(Po)
 

 

Soutěž
Olympiáda českého jazyka - okresní kolo, KH

 

Pe

 

 

Projekt
ČED - Dánsko

 

Bř, Ma

 

 
17.3.
(Út)
 

8:05-13:30

Soutěž
Okresní kolo olympiády v českém jazyce - SPŠ KH

 

Pr

 

8:05-13:30

Sportovní akce
Florbal chlapců - městský přebor ZŠ, BIOS

 

Ru

 

 

Projekt
ČED - Dánsko

 

Bř, Ma

 

 
18.3.
(St)
 

 

Soutěž
Debatní liga - krajské kolo, Praha

 

 

 

Soutěž
Olympiáda ze zeměpisu - okresní kolo, Čáslav

 

Br, He

 

 

Projekt
ČED - Dánsko

 

Bř, Ma

 

 

Soutěž
Recitační soutěž - okresní kolo, TD KH

 

Pe

 

 
19.3.
(Čt)
 

8:05- 9:40

Soutěž
Matematický klokan

V1A , V2A , V3A , V4A

Če, Ka, Kř, Nk, Ra, Re

118v, 213v, 215v, 217v, 219v, 220v

8:55- 9:40

Soutěž
SOČ - školní kolo

 

 

 

 

Projekt
ČED - Dánsko

 

Bř, Ma

 

 

Dny frankofonie
výběr žáků, Praha

 

 

 

 

Soutěž
Olympiáda ve francouzštině - krajské kolo, Nymburk

 

Lt

 

 
20.3.
(Pá)
 

 

Projekt
ČED - Dánsko

 

Bř, Ma

 

 
21.3.
(So)
 

 

Projekt
ČED - Dánsko

 

Bř, Ma

 

 
22.3.
(Ne)
 

 

Projekt
ČED - Dánsko

 

Bř, Ma

 

 
23.3.
(Po)
 

8:05-13:30

ŠVP -Týdenní projekt
Matematika

V1A

He, Rs

116v, 254p

 
24.3.
(Út)
 

8:05-16:00

ŠVP -Týdenní projekt
Enviromentální výchova - botanická zahrada, Liberec

V1A

Kp, Ps

 

 
25.3.
(St)
 

8:05-12:35

ŠVP -Týdenní projekt
Zeměpis

V1A

Br, He

118v, 324v

10:00-10:45

Beseda
Velvyslankyně ČLR - paní Huo Yuzhen
SSV3, C4B (jen Nej)

V5A , C1C , C2A

Dš, Li, Pe, Pí, Ps

311

 

Soutěž
Matematická olympiáda - krajské kolo, kat. Z 9, Praha

 

Ra

 

 
26.3.
(Čt)
 

8:05-13:30

ŠVP -Týdenní projekt
Matematika

V1A

Če, Ra

217v, 220v

 
27.3.
(Pá)
 

8:05-11:40

ŠVP -Týdenní projekt
IVT

V1A

Ka, Kř

232p, 260p

11:00

Volejbalový turnaj
Rathenow, SRN - učitelé

 

Br, Mň, Rk

 

 

Soutěž
Landesweiter Deutschwettbewerb

 

 

 

Soutěž
Chemická olympiáda - krajské kolo, Praha

 

 

 
28.3.
(So)
 

 

Volejbalový turnaj
Rathenow, SRN - učitelé

 

Br, Mň, Rk

 

 
29.3.
(Ne)
 

 

Volejbalový turnaj
Rathenow, SRN - učitelé

 

Br, Mň, Rk

 

 

Projekt
Výměna žáků - Jahhn-Gymnasium, Rathenow, SRN

 

 

 
30.3.
(Po)
 

8:05-13:30

ŠVP -Týdenní projekt
Matematika, zeměpis

V2A

 

 

 

Projekt
Výměna žáků - Jahhn-Gymnasium, Rathenow, SRN

 

 

 
31.3.
(Út)
 

8:05-13:30

ŠVP -Týdenní projekt
Matematika, zeměpis

V2A

 

 

8:05-13:30

Sportovní akce
Basketbal-chlapci - městské kolo ZŠ, ZŠ J. Palacha

 

Ru

 

10:55-13:30

Přednáška
Planeta Země

V1A , V2A , V3A , V4A

Br, He, Kp, Ps, Za

 

 

Projekt
Výměna žáků - Jahhn-Gymnasium, Rathenow, SRN

 

 

 
1.4.
(St)
 

8:05-13:30

ŠVP -Týdenní projekt
Zeměpis - konference členských států EU

V2A

Za

324v

12:45-13:30

Soutěž
Rubikova kostka

V3A , V7A

He

311

 

Projekt
Výměna žáků - Jahhn-Gymnasium, Rathenow, SRN

 

 

 

Seminář
Enviromentální výchova, Vlašim

 

Br, Kp

 

 
2.4.
(Čt)
 

8:05-13:30

Sportovní akce
Volejbal, SŠ, dívky - okresní přebor

 

Ru

161

8:05-13:30

ŠVP -Týdenní projekt
Enviromentální výchova - KH, V Hutích

V2A

Br, Ps

 

 

Projekt
Výměna žáků - Jahhn-Gymnasium, Rathenow, SRN

 

 

 

Dobročinná akce
Sluníčkový den

V6A

 

 

 
3.4.
(Pá)
 

8:05-13:30

Kulturní akce
Obraz D. Graye, O. Wilde, div. představení v angličtině, Praha

V7A , C3A , C3B

Ba, Bř, Ma, Zj

 

8:05-12:35

ŠVP -Týdenní projekt
Dějepis

V2A

Be

120v

 

Termín odevzdání přihlášek - 2. cizí jazyk

V2A , V3A

 

 

 

Termín odevzdání přihlášek k volitelným předmětům

V1A , V2A

 

 

 

Projekt
Výměna žáků - Jahhn-Gymnasium, Rathenow, SRN

 

 

 

Termín odevzdání přihlášek k volitelným předmětům

V6A , C2A , C2B , C2C , V7A , C3A , C3B

 

 

 
4.4.
(So)
 

 

 
5.4.
(Ne)
 

 

 
6.4.
(Po)
 

8:05-13:30

Ochrana proti vzniku mimořádných událostí

V1A , V2A , V3A , V4A , V5A , C1A , C1B , C1C , C2B

Br, Be, Če, Ka, Kp, Mň, Nk, Nm, Pe, Ra, Ru, Za

105v, 107v, 113v, 116v, 118v, 120v, 161 , 163 , 311 , 321v, 324v

8:05-12:35

Maturita
Maturitní písemná práce z českého jazyka

V8A , C4A , C4B , C4C

 

217v, 219v, 220v, 232p, 254p, 255 , 260p

 
7.4.
(Út)
 

 

Soutěž
Matematická olympiáda - krajské kolo, kat. B, C; Praha

 

He

 

 
8.4.
(St)
 

8:05-13:30

Sportovní akce
Městský přebor ZŠ ve florbale dívek, BIOS

 

Nk

 

8:05-11:40

Soutěž
Matematická olympiáda, KH

 

Rs

 

 
9.4.
(Čt)
 

 

Prázdniny

 

 

 

 
10.4.
(Pá)
 

 

Prázdniny

 

 

 

 
11.4.
(So)
 

 

 
12.4.
(Ne)
 

 

 
13.4.
(Po)
 

 

 
14.4.
(Út)
 

8:05-13:30

Sportovní akce
Volejbal, SŠ, chlapci - okresní přebor

 

Nm

161

8:55- 9:40

Beseda
We speak English in Bohemia Region - Jiří Zídek, tiskový mluvčí ČEZ Baskeballu Nymburk a
bývalý hráč NBA s jednou z amerických posil týmu (Blake Schilb, Arthur Lee,Justin Gray)

V7A , C3A , C3B

Ba, Bř, Bd, Dš, He, Tů

311

 

Soutěž
Olympiáda ze zeměpisu, krajské kolo, Benešov

 

 

 

 
15.4.
(St)
 

 

 
16.4.
(Čt)
 

 

Sportovní akce
Maratónský běh, Poděbrady

 

Nk

 

 

Soutěž
Historiáda, Zlín

 

Be

 

 
17.4.
(Pá)
 

10:00-11:40

Soutěž
Pythagoriáda

V1A , V2A

Ra, Rs

219v, 220v

10:55-12:35

Finals

 

Lt

211m

 

Soutěž
Historiáda, Zlín

 

Be

 

 
18.4.
(So)
 

 

 
19.4.
(Ne)
 

 

 
20.4.
(Po)
 

8:05-13:30

Sportovní akce
Městský přebor ZŠ v basketbale dívek, KH

 

Nk

 

 
21.4.
(Út)
 

 

 
22.4.
(St)
 

8:00- 9:30

Přijímací zkoušky
uchazeči do víceletého studia

 

Bd, Ný, Sl, Ve

219v, 220v

8:05-13:30

Ochrana proti vzniku mimořádných situací

V6A , C2A , C2B , C2C , V7A , C3A , C3B , V8A , C4A , C4B , C4C

Br, Če, He, Ka, Kp, Kr, Kř, Mň, Nk, Nm, Pe, Rk, Ra, Ru, Za

105v, 107v, 113v, 116v, 118v, 120v, 161 , 163 , 204v, 205v, 311 , 321v, 324v

 

Seminář
Interaktivní tabule, Praha

 

 

 
23.4.
(Čt)
 

13:00-16:30

Pedagogická rada
vyučování končí po 5.VH

V1A , V2A , V3A , V4A , V5A , C1A , C1B , C1C , V6A , C2A , C2B , C2C , V7A , C3A , C3B , V8A , C4A , C4B , C4C

Ba, Br, BerA, Bř, Bd, Če, Dš, Ge, He, Ka, Kp, Kr, Km, Kř, Lh, Li, Lt, Mň, Ma, Nk, Nm, Ný, Pe, Pí, Ps, Po, Pr, Př, Rk, Ra, Re, Rs, Ru, Rů, Sl, Šá, Tů, Vň, Ve, Zj, Za, Ze

 

17:00

Třídní schůzky
kmenové místnosti, informace u učitelů dle rozpisu

 

 

 

 

Soutěž
Historiáda, Hradec Králové

 

Be

 

 
24.4.
(Pá)
 

8:00- 9:30

Přijímací zkoušky
uchazeči do víceletého studia

 

Ný, Ra, Sl, Ve

219v, 220v

10:55-12:35

Finals

 

Ma

211m

 

Soutěž
Fyzikální olympiáda, krajské kolo, Praha

 

 

 

Soutěž
Historiáda, Hradec Králové

 

Be

 

 
25.4.
(So)
 

 

 
26.4.
(Ne)
 

 

 
27.4.
(Po)
 

13:00

Seminář
Uhlovodíky, Kolín

 

Kp, Sl

 

 
28.4.
(Út)
 

11:50-13:30

Testování
cefla - ANJ (znalostní testování, V2A,V3A - výběr)

 

Lt

114m

 

Projekt
Terezín, SDE 3.r.

 

Ve

 

 
29.4.
(St)
 

 

Projekt
Terezín, SDE 3.r.

 

Ve

 

 

Projekt
Stromy

 

He, Ps

 

 
30.4.
(Čt)
 

10:00-11:40

Beseda
Jan Mühlfeit - Hospodářská krize - aula

V4A , V5A , C1A , C1B , C1C , V6A , C2A , C2B , C2C , V7A , C3A , C3B , V8A , C4A , C4B , C4C

Br, Če, Dš, Ge, Km, Kř, Lt, Mň, Ma, Nm, Pe, Pí, Př, Rk, Ra, Vň

 

 

Projekt
Terezín, SDE 3.r.

 

Ve

 

 

Uzavření absencí za 2. pol.

V8A , C4C

 

 

 
1.5.
(Pá)
 

 

 
2.5.
(So)
 

 

 
3.5.
(Ne)
 

 

 
4.5.
(Po)
 

8:05-13:30

Soutěž
Improvizovaná liga

V5A , C1A , C1B , C1C

Ge, Mň, Pí

311

13:30

Zápis známek za 2. pol.

V8A , C4C

 

 

 

Soutěž
SOČ - krajské kolo, Kladno

 

 

 

 

Projekt
Výměna žáků - Johanneum Hoyerswerda

 

Rk

 

 
5.5.
(Út)
 

9:40

Pedagogická rada

V8A , C4C

 

 

 

Projekt
Výměna žáků - Johanneum Hoyerswerda

 

Rk

 

 
6.5.
(St)
 

8:55-13:30

Soutěž
Pythagoriáda

 

Rs

 

 

Projekt
Výměna žáků - Johanneum Hoyerswerda

 

Rk

 

 

Sportovní akce
Okresní kolo atletického čtyřboje ZŠ, Čáslav

 

Ru

 

 
7.5.
(Čt)
 

8:00- 9:00

Přijímací zkoušky
náhradní termín

 

Ný, Ve

 

8:05- 8:50

Předání vysvědčení

V8A , C4C

Če, Ma

215v, 217v

8:55-11:40

Soutěž
Národ se ubránil

 

Ve

311

9:00- 9:30

Soutěž
Vědomostní soutěž o Evropské unii

V6A , C2A , C2B , C2C

Dš, Mň, Pí, Vň

113v, 205v, 208v, 210v

10:00-11:40

Projekt
Návštěva soudu

V7A , C3A , C3B

Ge, Mň, Pí

 

 

Uzavření absencí za 2. pol.

C4A , C4B

 

 

 

Projekt
Výměna žáků - Johanneum Hoyerswerda

 

Rk

 

 
8.5.
(Pá)
 

 

Projekt
Výměna žáků - Johanneum Hoyerswerda

 

Rk

 

 
9.5.
(So)
 

 

 
10.5.
(Ne)
 

 

 
11.5.
(Po)
 

8:05-11:40

Soutěž
Archimediáda

 

 

111l, 113v

13:30

Zápis známek za 2. pol.

C4A , C4B

 

 

 

Soutěž
předseda Ústřední komise Soutěže v jazyce anglickém, Praha

 

Ba

 

 
12.5.
(Út)
 

9:40

Pedagogická rada

C4A , C4B

 

 

 
13.5.
(St)
 

 

Soutěž
předsedkyně Ústřední komise Soutěže v jazyce anglickém, Praha

 

Lt

 

 

Soutěž
předseda Ústřední komise Soutěže v jazyce anglickém, Praha

 

Ba

 

 
14.5.
(Čt)
 

8:05- 8:50

Předání vysvědčení

C4A , C4B

Km, Př

105v, 204v

 

Soutěž
předseda Ústřední komise Soutěže v jazyce anglickém, Praha

 

Ba

 

 
15.5.
(Pá)
 

 

Seminář
Práce s interaktivní tabulí

 

Km

 

 

Charitativní akce
Stonožková Kutná Hora

V1A , V2A , V3A , V4A , V5A , C1A , C1B , C1C , V6A , C2A , C2B , C2C , V7A , C3A , C3B

Ba, Br, Be, BerA, Bř, Bd, Če, Ge, He, Ka, Kp, Km, Kř, Lh, Li, Lt, Mň, Ma, Nk, Nm, Ný, Pe, Pí, Ps, Pr, Př, Ra, Re, Rs, Ru, Rů, Sl, Tů, Vň, Ve, Zj, Za, Ze

 

 
16.5.
(So)
 

 

 
17.5.
(Ne)
 

 

 
18.5.
(Po)
 

 

Maturita

V8A , C4C

 

 

 
19.5.
(Út)
 

 

Maturita

V8A , C4C

 

 

 
20.5.
(St)
 

 

Maturita

V8A , C4C

 

 

 
21.5.
(Čt)
 

 

Seminář
Zoner Photo Studio

 

Ka

 

 

Maturita

V8A , C4C

 

 

 
22.5.
(Pá)
 

17:00

Slavnostní předání maturitních vysvědčení, Vlašský dvůr

C4C

 

 

18:00

Slavnostní předání maturitních vysvědčení, Vlašský dvůr

V8A

 

 

 

Focení tříd

 

 

 

 
23.5.
(So)
 

 

 
24.5.
(Ne)
 

 

 
25.5.
(Po)
 

 

Maturita

C4A , C4B

 

 

 
26.5.
(Út)
 

 

Maturita

C4A , C4B

 

 

 

Sportovní akce
Pohár rozhlasu ZŠ v atletice, Čáslav - 6.+ 7.r.

 

Nk

 

 
27.5.
(St)
 

 

Sportovní akce
Pohár rozhlasu ZŠ v atletice, Čáslav - 8.+ 9.r.

 

Ru

 

 

Maturita

C4A , C4B

 

 

 
28.5.
(Čt)
 

8:05-13:30

Sportovní akce
O pohár starosty - florbal, BIOS, 6.+ 7.r.

 

Nk

 

 

Maturita

C4A , C4B

 

 

 
29.5.
(Pá)
 

8:05- 9:40

Testování
Čtenářská gramotnost a znalost ANJ

V1A , V2A , V3A , V4A

He, Lt, Rs, Za

116v, 204v, 205v, 324v

17:00

Slavnostní předání maturitních vysvědčení, Vlašský dvůr

C4A

 

 

18:00

Slavnostní předání maturitních vysvědčení, Vlašský dvůr

C4B

 

 

 
30.5.
(So)
 

 

Projekt
Eger, Maďarsko

C2B

Mň, Pr

 

 
31.5.
(Ne)
 

 

Projekt
Eger, Maďarsko

C2B

Mň, Pr

 

 
1.6.
(Po)
 

10:00

Návštěva
Open Gate

 

311

 

Projekt
Eger, Maďarsko

C2B

Mň, Pr

 

 

Projekt
Hornická města + G Příbram + G Jihlava

V4A

Lt, Ma

 

 
2.6.
(Út)
 

 

Projekt
Eger, Maďarsko

C2B

Mň, Pr

 

 

Projekt
Hornická města + G Příbram + G Jihlava

V4A

Lt, Ma

 

 

Celoškolní festival
Den vyrovnané mysli

V1A , V2A , V3A , V5A , C1A , C1B , C1C , V6A , C2A , C2C , V7A , C3A , C3B

Ba, Br, BerA, Bř, Bd, Če, Dš, Ge, He, Ka, Kp, Kr, Km, Kř, Lh, Li, Lt, Nk, Nm, Ný, Pe, Pí, Ps, Po, Př, Rk, Ra, Re, Rs, Ru, Rů, Sl, Šá, Tů, Vň, Ve, Zj, Za, Ze

 

 
3.6.
(St)
 

14:00-17:00

Seminář
Maturita-CJL,GJO KH

 

Ba, Ge, Km, Pe, Pí, Ps, Pr, Ve

208v

 

Projekt
Hornická města + G Příbram + G Jihlava

V4A

Lt, Ma

 

 

Projekt
Eger, Maďarsko

C2B

Mň, Pr

 

 
4.6.
(Čt)
 

11:50-13:30

Kulturní akce
Jaroslav Dušek

V5A , V6A , C2A , C3A , C3B

Bř, Bd, Ge, Pe, Pí, Ze

311

14:00

Seminář
Maturita-ANJ, GJO

 

Ba, BerA, Bř, Dš, Km, Lt, Ma, Rs, Ze

208v

 

ŠVP - monotematický den
Půda

V1A

 

 

 

Projekt
Hornická města + G Příbram + G Jihlava

V4A

Lt, Ma

 

 

Projekt
Eger, Maďarsko

C2B

Mň, Pr

 

 
5.6.
(Pá)
 

11:50

Volby
Vyučování končí po 4.VH

V1A , V2A , V3A , V4A , V5A , C1A , C1B , C1C , V6A , C2A , C2B , C2C , V7A , C3A , C3B

Ba, Br, Be, BerA, Bř, Bd, Če, Dš, Ge, He, Ka, Kp, Kr, Km, Kř, Lh, Li, Mň, Nk, Nm, Ný, Pe, Pí, Ps, Po, Pr, Př, Rk, Ra, Re, Rs, Ru, Rů, Sl, Šá, Tů, Vň, Ve, Zj, Za, Ze

 

 

ŠVP - monotematický den
Objevujeme Evropu a svět

V2A

 

 

 

Projekt
Hornická města + G Příbram + G Jihlava

V4A

Lt, Ma

 

 
6.6.
(So)
 

 

 
7.6.
(Ne)
 

 

Seminář
Job Shadowing

 

Lt

 

 
8.6.
(Po)
 

 

Turistický kurz
Chorvatsko

V7A

Br, He, Mň

 

 

Turistický kurz
Voda

C3A , C3B

Kd, Kr, Nm, Pe, Rk, Za

 

 

Seminář
Job Shadowing

 

Lt

 

 
9.6.
(Út)
 

 

Turistický kurz
Chorvatsko

V7A

Br, He, Mň

 

 

Turistický kurz
Voda

C3A , C3B

Kd, Kr, Nm, Pe, Rk, Za

 

 

Seminář
Job Shadowing

 

Lt

 

 
10.6.
(St)
 

11:50-16:00

Seminář
Maturita-NEJ, Čáslav

 

Bd, Ný, Ps

 

 

Turistický kurz
Chorvatsko

V7A

Br, He, Mň

 

 

Sportovní akce
Závod středních škol na dračích lodích, Praha

 

Nk

 

 

Turistický kurz
Voda

C3A , C3B

Kd, Kr, Nm, Pe, Rk, Za

 

 

Seminář
Job Shadowing

 

Lt

 

 
11.6.
(Čt)
 

 

Seminář
Maturita, Praha

 

Ný, Ps, Sl, Ve

 

 

Turistický kurz
Chorvatsko

V7A

Br, He, Mň

 

 

Turistický kurz
Voda

C3A , C3B

Kd, Kr, Nm, Pe, Rk, Za

 

 

Seminář
Job Shadowing

 

Lt

 

 
12.6.
(Pá)
 

 

Turistický kurz
Chorvatsko

V7A

Br, He, Mň

 

 

Uzavření absencí za 2. pol.

V1A , V2A , V3A , V4A , V5A , C1A , C1B , C1C , V6A , C2A , C2B , C2C , V7A , C3A , C3B

 

 

 

Turistický kurz
Voda

C3A , C3B

Kd, Kr, Nm, Pe, Rk, Za

 

 

Projekt
ČED+

 

Bř, Ma

 

 

Seminář
Job Shadowing

 

Lt

 

 
13.6.
(So)
 

 

Projekt
ČED+

 

Bř, Ma

 

 

Seminář
Job Shadowing

 

Lt

 

 
14.6.
(Ne)
 

 

Projekt
ČED+

 

Bř, Ma

 

 

Seminář
Job Shadowing

 

Lt

 

 
15.6.
(Po)
 

8:05-13:30

Projekt
Sociologický projekt

C2B , C2C

311

15:00

Seminář
Maturita - NEJ, Praha

 

Rk

 

 

Seminář
Job Shadowing

 

Lt

 

 
16.6.
(Út)
 

16:00

Zápis známek za 2. pol.

 

 

 

 

Seminář
Job Shadowing

 

Lt

 

 
17.6.
(St)
 

 

Soutěž
Soutěž o EU

 

Ka

 

 

Školní parlament
3.VH ve sborovně

 

 

 

 

Seminář
Job Shadowing

 

Lt

 

 
18.6.
(Čt)
 

8:55-10:45

Přednáška
Energetika

V5A , V6A , C2C

Če, Př, Vň

311

12:30

Pedagogická rada
Vyučování končí po 4.VH

V1A , V2A , V3A , V4A , V5A , C1A , C1B , C1C , V6A , C2A , C2B , C2C , V7A , C3A , C3B

Ba, Br, Be, BerA, Bř, Bd, Če, Dš, Ge, He, Ka, Kp, Kr, Km, Kř, Lh, Li, Mň, Ma, Nk, Nm, Ný, Pe, Pí, Ps, Po, Pr, Př, Rk, Ra, Re, Rs, Ru, Rů, Sl, Šá, Tů, Vň, Ve, Zj, Za, Ze

 

 

Seminář
Job Shadowing

 

Lt

 

 
19.6.
(Pá)
 

 

Seminář
Mezinárodní visegrádský fond, Kolín

 

 

 

Exkurze
Příbram, památník Vojna

V6A , C2A , C2B , C2C

Ge, Kp, Mň, Pí, Pr

 

 

Seminář
Job Shadowing

 

Lt

 

 
20.6.
(So)
 

 

Seminář
Job Shadowing

 

Lt

 

 
21.6.
(Ne)
 

 

Seminář
Job Shadowing

 

Lt

 

 
22.6.
(Po)
 

 

Projekt
Týden za školou

V1A , V2A , V3A , V4A , V5A , C1A , C1B , C1C , V6A , C2A , C2B , C2C , V7A , C3A , C3B

Ba, Br, Be, BerA, Bř, Bd, Če, Dš, Ge, He, Ka, Kp, Kr, Km, Kř, Lh, Li, Mň, Ma, Nk, Nm, Pe, Pí, Ps, Po, Pr, Př, Rk, Ra, Rs, Ru, Rů, Šá, Tů, Vň, Ve, Zj, Za, Ze

 

 

Seminář
Job Shadowing

 

Lt

 

 
23.6.
(Út)
 

 

Projekt
Týden za školou

V1A , V2A , V3A , V4A , V5A , C1A , C1B , C1C , V6A , C2A , C2B , C2C , V7A , C3A , C3B

Ba, Br, Be, BerA, Bř, Bd, Če, Dš, Ge, He, Ka, Kp, Kr, Km, Kř, Lh, Li, Mň, Ma, Nk, Nm, Pe, Pí, Ps, Po, Pr, Př, Rk, Ra, Rs, Ru, Rů, Šá, Tů, Vň, Ve, Zj, Za, Ze

 

 

Seminář
Job Shadowing

 

Lt

 

 
24.6.
(St)
 

 

Projekt
Týden za školou

V1A , V2A , V3A , V4A , V5A , C1A , C1B , C1C , V6A , C2A , C2B , C2C , V7A , C3A , C3B

Ba, Br, Be, BerA, Bř, Bd, Če, Dš, Ge, He, Ka, Kp, Kr, Km, Kř, Lh, Li, Mň, Ma, Nk, Nm, Pe, Pí, Ps, Po, Pr, Př, Rk, Ra, Rs, Ru, Rů, Šá, Tů, Vň, Ve, Zj, Za, Ze

 

 

Seminář
Job Shadowing

 

Lt

 

 
25.6.
(Čt)
 

 

Projekt
Týden za školou

V1A , V2A , V3A , V4A , V5A , C1A , C1B , C1C , V6A , C2A , C2B , C2C , V7A , C3A , C3B

Ba, Br, Be, BerA, Bř, Bd, Če, Dš, Ge, He, Ka, Kp, Kr, Km, Kř, Lh, Li, Mň, Ma, Nk, Nm, Pe, Pí, Ps, Po, Pr, Př, Rk, Ra, Rs, Ru, Rů, Šá, Tů, Vň, Ve, Zj, Za, Ze

 

 

Seminář
Job Shadowing

 

Lt

 

 
26.6.
(Pá)
 

 

Projekt
Týden za školou

V1A , V2A , V3A , V4A , V5A , C1A , C1B , C1C , V6A , C2A , C2B , C2C , V7A , C3A , C3B

Ba, Br, Be, BerA, Bř, Bd, Če, Dš, Ge, He, Ka, Kp, Kr, Km, Kř, Lh, Li, Mň, Ma, Nk, Nm, Pe, Pí, Ps, Po, Pr, Př, Rk, Ra, Rs, Ru, Rů, Šá, Tů, Vň, Ve, Zj, Za, Ze

 

 

Seminář
Job Shadowing

 

Lt

 

 
27.6.
(So)
 

 

Seminář
Job Shadowing

 

Lt

 

 
28.6.
(Ne)
 

 

Seminář
Job Shadowing

 

Lt

 

 
29.6.
(Po)
 

17:00

Schůzka s rodiči žáků budoucích 1. ročníků

 

 

 

 
30.6.
(Út)
 

 

Vysvědčení
Předání vysvědčení za 2. pol. šk. r. 2008-09

 

 

 

 
1.7.
(St)
 

 

 
2.7.
(Čt)
 

 

 
3.7.
(Pá)
 

 

 
4.7.
(So)
 

 

 
5.7.
(Ne)
 

 

 
6.7.
(Po)
 

 

 
7.7.
(Út)
 

 

 
8.7.
(St)
 

 

 
9.7.
(Čt)
 

 

 
10.7.
(Pá)
 

 

 
11.7.
(So)
 

 

 
12.7.
(Ne)
 

 

 
13.7.
(Po)
 

 

 
14.7.
(Út)
 

 

 
15.7.
(St)
 

 

 
16.7.
(Čt)
 

 

 
17.7.
(Pá)
 

 

 
18.7.
(So)
 

 

 
19.7.
(Ne)
 

 

 
20.7.
(Po)
 

 

 
21.7.
(Út)
 

 

 
22.7.
(St)
 

 

 
23.7.
(Čt)
 

 

 
24.7.
(Pá)
 

 

 
25.7.
(So)
 

 

 
26.7.
(Ne)
 

 

 
27.7.
(Po)
 

 

 
28.7.
(Út)
 

 

 
29.7.
(St)
 

 

 
30.7.
(Čt)
 

 

 
31.7.
(Pá)
 

 

 
1.8.
(So)
 

 

 
2.8.
(Ne)
 

 

 
3.8.
(Po)
 

 

 
4.8.
(Út)
 

 

 
5.8.
(St)
 

 

 
6.8.
(Čt)
 

 

 
7.8.
(Pá)
 

 

 
8.8.
(So)
 

 

 
9.8.
(Ne)
 

 

 
10.8.
(Po)
 

 

 
11.8.
(Út)
 

 

 
12.8.
(St)
 

 

 
13.8.
(Čt)
 

 

 
14.8.
(Pá)
 

 

 
15.8.
(So)
 

 

 
16.8.
(Ne)
 

 

 
17.8.
(Po)
 

 

 
18.8.
(Út)
 

 

 
19.8.
(St)
 

 

 
20.8.
(Čt)
 

 

 
21.8.
(Pá)
 

 

 
22.8.
(So)
 

 

 
23.8.
(Ne)
 

 

 
24.8.
(Po)
 

 

 
25.8.
(Út)
 

 

Zkoušky
Zkoušky odložené klasifikace, komisionální zkoušky - termíny jsou uvedené na výpisu vysvědčení

 

 

 

 
26.8.
(St)
 

 

Zkoušky
Zkoušky odložené klasifikace, komisionální zkoušky - termíny jsou uvedené na výpisu vysvědčení

 

 

 

 

Adaptační kurz
C1C - Kp, Těšitelův mlýn

 

 

 

 

Adaptační kurz
C1A - GJO, Pr

 

 

 

 
27.8.
(Čt)
 

 

Zkoušky
Zkoušky odložené klasifikace, komisionální zkoušky - termíny jsou uvedené na výpisu vysvědčení

 

 

 

 

Adaptační kurz
C1C - Kp, Těšitelův mlýn

 

 

 

 

Adaptační kurz
C1A - GJO, Pr

 

 

 

 
28.8.
(Pá)
 

 

Adaptační kurz
V1A - Kr, Těšitelův mlýn

 

 

 

 

Zkoušky
Zkoušky odložené klasifikace, komisionální zkoušky - termíny jsou uvedené na výpisu vysvědčení

 

 

 

 

Adaptační kurz
C1B - Ba, GJO

 

 

 

 
29.8.
(So)
 

 

Adaptační kurz
V1A - Kr, Těšitelův mlýn

 

 

 

 

Adaptační kurz
C1B - Ba, GJO

 

 

 

 
30.8.
(Ne)
 

 

 
31.8.
(Po)
 

 

Zkoušky
Zkoušky odložené klasifikace, komisionální zkoušky - termíny jsou uvedené na výpisu vysvědčení

 

 

 

21.6.2011 (8:42)

Zpracováno v systému Bakaláři