Výsledky ankety Klima školy

z pohledu rodičů, učitelů a žáků tříd V1A-V8A, C1A-C4A a C1B-C4B