Archiv – Průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení pro šk. rok 2018-2019

Termín první třídní schůzky: 21. 6. 2018 v 17.00 hod.

Pokyny k adaptačnímu kurzu

Sestavení tříd:
C1A – termín adaptačního kurzu: 28. – 29. 8. 2018

C1B – termín adaptačního kurzu: 30. – 31. 8. 2018

V1A (prima) – termín adaptačního kurzu: 1. – 2. 9. 2018

4. 6. Dopis výchovné poradkyně přijatým žáků (pro čtyřleté i osmileté studium)

30. 4. Vzor správně vyplněného zápisového lístku: čtyřleté studium, osmileté studium

30. 4. Přihláška ke studiu 2. cizího jazyka (jen pro čtyřleté studium): pdf, doc

30. 4. Vzor odvolání: čtyřleté studium: pdf, doc; osmileté studium: pdf, doc

28. 4. Výsledková listina – čtyřleté studium: seznam přijatých uchazečů, výsledková listina, kritéria přijetí

28. 4. Výsledková listina – osmileté studium: seznam přijatých uchazečů, výsledková listina, kritéria přijetí

28. 4. Informace o dalším postupu přijímacího řízení po zveřejnění výsledkových listin (aktualizované)

čtyřleté studium: podrobné informace, rychlé info pro přijaté, rychlé info pro nepřijaté

osmileté studium: podrobné informace, rychlé info pro přijaté, rychlé info pro nepřijaté

28. 4. Byly odeslány výpisy výsledků didaktických testů (všem uchazečům osmiletého studia, u nichž se změnil po opravě bodový výsledek)

28. 4. Výsledky testů CERMAT: čtyřleté studium, osmileté studium

27. 4. Byly odeslány výpisy výsledků didaktických testů (elektronicky, pokud byl uveden e-mail)

16. 3. Pozvánky k přijímací zkoušce si můžete vyzvednou ve čtvrtek 22. 3. a v pátek 23. 3. v době od 7:00 – 16:00 hod. v sekretariátu, nevyzvednuté pozvánky odešleme v pondělí 26. 3. (s dodejkou, do vlastních rukou)

13. 2. Počty přihlášek do jednotlivých oborů (průběžný stav): čtyřleté studium, osmileté studium

Na této stránce najdete postupně všechny informace týkající se průběhu přijímacího řízení. Pro představu ponecháváme informace o průběhu loňského přijímacího řízení (archiv).