Archiv – Průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení pro šk. rok 2017-2018

5. 6. Dopis výchovné poradkyně novým žákům

5. 6. Sestavení tříd:

V1A – termín adaptačního kurzu: 1. – 2. 9. 2017

C1A – termín adaptačního kurzu: 28. – 29. 8. 2017

C1B – termín adaptačního kurzu: 30. – 31. 8. 2017
(případné přesuny žáků mezi třídami C1A a C1B jsou možné po domluvě)

28. 4. Výsledky přijímacího řízení

čtyřleté studium: seznam přijatých uchazečů, výsledková listina podle ID, kritéria přijetí

osmileté studium: seznam přijatých uchazečů, výsledková listina podle ID, kritéria přijetí

28. 4. Všem uchazečům byly elektronicky odeslány výpisy výsledků didaktických testů, pokud byla na přihlášce uvedena e-mailová adresa.

21. 4. Další postup přijímacího řízení – osmileté studium:
informace o dalším postupu
, rychlé info pro přijaté, rychlé info pro nepřijaté, vzor odvolání (podává zákonný zástupce): .docx, .pdf, vzor vyplněného zápisového lístku

21. 4. Další postup přijímacího řízení – čtyřleté studium:
informace o dalším postupu, rychlé info pro přijaté, rychlé info pro nepřijaté, vzor odvolání (podává zákonný zástupce) .docx, .pdf, přihláška ke druhému cizímu jazyku: .docx, .pdf, vzor vyplněného zápisového lístku

24. 3. Pozvánky k přijímacím zkouškám byly odeslány poštou; zároveň byly rozeslány informace CERMAT i elektronicky, pokud byla na přihlášce uvedena e-mailová adresa (na tento e-mail prosím neodpovídejte, protokol o převzetí pozvánky nepotřebujeme).

28. 2. Počty přihlášek do jednotlivých oborů (průběžný stav): čtyřleté studium, osmileté studium