Archiv – Průběh přijímacího řízení

Příjímací řízení pro šk. rok 2016-2017
13. 5. První schůzka s rodiči přijatých žáků se koná 23. 6. 2016 od 17:00 hod.
13. 5. Termíny adaptačních kurzů:
V1A (osmileté studium): 26. – 27. 8. 2016
Informace pro čtyřleté studium: v odůvodněných případech je možná výměna žáků mezi třídami (žák za žáka, a to na základě předběžné domluvy mezi žáky), v tomto případě mě prosím kontaktujte e-mailem: petr.novotny@gymkh.eu.
C1A (čtyřleté studium): 28. – 29. 8. 2016
C1B (čtyřleté studium): 30. – 31. 8. 2016
13. 5. Dopis výchovné poradkyně – pro všechny třídy
22. 4. Výsledky přijímacího řízení: osmileté studium: seznam přijatých uchazečů (abecedně), výsledková listina podle ID
22. 4. Výsledky přijímacího řízení: čtyřleté studium: seznam přijatých uchazečů (abecedně), výsledková listina podle ID
18. 4. Další postup přijímacího řízení – osmileté studium:
informace o dalším postupu
, rychlé info pro přijaté, rychlé info pro nepřijaté, vzor odvolání (podává zákonný zástupce): .doc, .pdf, vzor vyplněného zápisového lístku
15. 4. Další postup přijímacího řízení – čtyřleté studium:
informace o dalším postupu, rychlé info pro přijaté, rychlé info pro nepřijaté, vzor odvolání (podává zákonný zástupce) .doc, .pdf, přihláška ke druhému cizímu jazyku: .doc, .pdf, vzor vyplněného zápisového lístku
1. 4. Odeslány pozvánky k přijímacím zkouškám s informacemi CERMAT všem uchazečům, kteří píší testy na naší škole, ostatním uchazečům pak informace o průběhu přijímacího řízení (doporučeně)
31. 3. Odeslána elektronická pozvánka CERMAT na e-mailovou adresu, pokud byla na přihlášce uvedena
2. 3. Počty přihlášek do jednotlivých oborů (průběžný stav): čtyřleté studium, osmileté studium
16. 2. Nejnovější informace k průběhu testování najdete na stránkách CERMAT