Průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení pro šk. rok 2017-2018

28. 4. Výsledky přijímacího řízení

čtyřleté studium: seznam přijatých uchazečů, výsledková listina podle ID, kritéria přijetí

osmileté studium: seznam přijatých uchazečů, výsledková listina podle ID, kritéria přijetí

28. 4. Všem uchazečům byly elektronicky odeslány výpisy výsledků didaktických testů, pokud byla na přihlášce uvedena e-mailová adresa.

21. 4. Další postup přijímacího řízení – osmileté studium:
informace o dalším postupu
, rychlé info pro přijaté, rychlé info pro nepřijaté, vzor odvolání (podává zákonný zástupce): .docx, .pdf, vzor vyplněného zápisového lístku

21. 4. Další postup přijímacího řízení – čtyřleté studium:
informace o dalším postupu, rychlé info pro přijaté, rychlé info pro nepřijaté, vzor odvolání (podává zákonný zástupce) .docx, .pdf, přihláška ke druhému cizímu jazyku: .docx, .pdf, vzor vyplněného zápisového lístku

24. 3. Pozvánky k přijímacím zkouškám byly odeslány poštou; zároveň byly rozeslány informace CERMAT i elektronicky, pokud byla na přihlášce uvedena e-mailová adresa (na tento e-mail prosím neodpovídejte, protokol o převzetí pozvánky nepotřebujeme).

28. 2. Počty přihlášek do jednotlivých oborů (průběžný stav): čtyřleté studium, osmileté studium

Na této stránce najdete postupně všechny informace týkající se průběhu přijímacího řízení. Pro představu ponecháváme informace o průběhu loňského přijímacího řízení (archiv), data se vzhledem k zavedení jednotné přijímací zkoušky budou částečně lišit.

Archiv