Průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení pro šk. rok 2021/2022

Na této stránce najdete postupně všechny informace týkající se průběhu přijímacího řízení. Pro představu ponecháváme informace z předminulého školního roku (archiv).

16. 4.
Pozvánky k přijímací zkoušce (informace CERMAT) byly odeslány elektronicky na e-mailové adresy uvedené na přihlášce ke studiu.

13. 4.

Pokyny k testování uchazečů na přítomnost viru SARS-CoV-2 – informace MŠMT

6. 4.
Pozvánky k přijímací zkoušce si můžete převzít v sekretariátu (1. patro) v úterý 13. 4. 2021 v době 8.00 – 16.00 hod.
Nevyzvednuté pozvánky odešleme poštou (s dodejkou).

Počty přihlášek do jednotlivých oborů: čtyřleté studium, osmileté studium

Archiv