Průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení pro šk. rok 2024/2025

Na této stránce najdete postupně všechny informace týkající se průběhu přijímacího řízení. Pro představu ponecháváme informace z minulých let (archiv).

Informace k ubytování: internát VOŠ a SPŠ Kutná Hora (kontaktní osoby: p. Štěpánová, p. Horák)

24. 6. 2024 v 17.00 hod. se koná první třídní schůzka s rodiči žáků budoucích 1. ročníků (informace k adaptačním kurzům, přihlášky do ŠJ, organizační záležitosti, GDPR, přístupová hesla do bakalářů apod.)

3. 5. 2024 (8:00-14:00 hod.) nahlížení do spisu v sekretariátu
Nahlížení do spisu znamená možnost zkontrolovat podklady (přidělení bodů pro obor 79-41-K/41 za ZŠ: prospěch a soutěže). V době nahlížení do spisu škola nemá k dispozici výsledky JPZ.

22. 3. 2024 Body za prospěch na ZŠ a úspěchy v olympiádách (79-41/K41)

8. 3. 2024 Seznam uchazečů konajících JPZ na GJO (místo konání JPZ určuje CERMAT)

Počty přihlášek (29. 2. 2024):

čtyřleté studium (79-41-K/41): 
přehled podle ZŠ
celkem: 151, priorita 1: 96, priorita 2: 41, priorita 3: 14

osmileté studium (79-41-K/81):
přehled podle ZŠ
celkem: 141, priorita 1: 59, priorita 2: 63, priorita 3: 19

Archiv