Průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení pro šk. rok 2019-2020

18. 3. Pozvánky k přijímací zkoušce si můžete vyzvednou v sekretariátu ve čtvrtek 21. 3. v době od 7:30 – 16:00 hod. a v pátek 22. 3. v době od 7:30 – 13:00 hod., nevyzvednuté pozvánky odešleme v pátek 22. 3. (s dodejkou, do vlastních rukou)

Počty přihlášek do jednotlivých oborů (průběžný stav): čtyřleté studium, osmileté studium

Na této stránce najdete postupně všechny informace týkající se průběhu přijímacího řízení. Pro představu ponecháváme informace o průběhu loňského přijímacího řízení (archiv).

Archiv