Průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení pro šk. rok 2024/2025

Na této stránce najdete postupně všechny informace týkající se průběhu přijímacího řízení. Pro představu ponecháváme informace z minulých let (archiv).

Informace k ubytování: internát VOŠ a SPŠ Kutná Hora (kontaktní osoby: p. Štěpánová, p. Horák)

24. 6. 2024 v 17.00 hod. se koná první třídní schůzka s rodiči žáků budoucích 1. ročníků (informace k adaptačním kurzům, přihlášky do ŠJ, organizační záležitosti, GDPR, přístupová hesla do bakalářů apod.)

17. 6. 2024 Adaptační kurz – pokyny

Třídy:

V1A (adaptační kurz 26. 8. – 27. 8. 2024)

C1A (adaptační kurz 28. 8. – 29. 8. 2024)

C1B (adaptační kurz 30. 8. – 31. 8. 2024)

Dopis výchovné poradkyně přijatým žákům

Informace pro nepřijaté uchazeče

Informace pro přijaté uchazeče

15. 5. 2024 Výsledkové listiny (pod registračními čísly)
výsledková listina 79-41-K/41 (čtyřleté studium), seznam přijatých 79-41-K/41 (čtyřleté studium)
výsledková listina 79-41-K/81 (osmileté studium), seznam přijatých 79-41-K/81 (osmileté studium)

10. 5. 2024 (8.00 – 14.00 hod.) Termín nahlížení do spisu (sekretariát)
Nahlížení do spisu znamená možnost seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí (před vyhlášením výsledků).
V této době není možno sdělit umístění uchazeče a ani to, zda byl uchazeč přijat, či nepřijat.

3. 5. 2024 14:00 hod. Termín ukončení dodání podkladů pro přidělení bodů za úspěchy v olympiádách (obor 79-41-K/41).

22. 3. 2024 Body za prospěch na ZŠ a úspěchy v olympiádách (79-41/K41)

8. 3. 2024 Seznam uchazečů konajících JPZ na GJO (místo konání JPZ určuje CERMAT)

Počty přihlášek (29. 2. 2024):

čtyřleté studium (79-41-K/41): 
přehled podle ZŠ
celkem: 151, priorita 1: 96, priorita 2: 41, priorita 3: 14

osmileté studium (79-41-K/81):
přehled podle ZŠ
celkem: 141, priorita 1: 59, priorita 2: 63, priorita 3: 19

Archiv