Průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení pro šk. rok 2019-2020

Počty přihlášek do jednotlivých oborů (průběžný stav): čtyřleté studium, osmileté studium

Na této stránce najdete postupně všechny informace týkající se průběhu přijímacího řízení. Pro představu ponecháváme informace o průběhu loňského přijímacího řízení (archiv).

Archiv