Volitelné předměty

Školní rok 2023-2024

V průběhu února proběhnou informační schůzky k volitelným předmětům (a blokům) pro druhé a třetí ročníky a k volbě druhého cizího jazyka pro V2A. 

Pokyny k odevzdání přihlášek:

Termín odeslání přihlášek pro školní rok 2024-2025 je do 25. března 2024 (včetně).
Vyplněnou přihlášku uložte jako dokument ve formátu pdf (název dokumentu je ve tvaru: třída, příjmení a jméno) a odešlete ji jako přílohu e-mailu (používejte jen školní e-mailovou adresu) na adresu petr.novotny@gymkh.eu, do předmětu zprávy napište VP, třídu a příjmení.

Přehled pro šk. r. 2023/2024
(poslední písmeno/a v názvu skupiny určuje umístění v rozvrhu)
Přehled přihlášek pro budoucí C4A, C4B, V8A

Přehled přihlášek pro budoucí C3A, C3B, V7A

Seznam volitelných předmětů a bloků

Přihlášky pro jednotlivé třídy:

V2A
Přihláška    Vzor vyplněné přihlášky

C2A, C2B, V6A
Přihláška    Vzor vyplněné přihlášky

C3A, C3B, V7A
Přihláška    Vzor vyplněné přihlášky