Volitelné předměty

Školní rok 2020-2021

V průběhu posledního únorového týdne proběhnou informační schůzky k volitelným předmětům (a blokům) pro druhé a třetí ročníky a k volbě druhého cizího jazyka pro V2A, a to v MS Teams, pozvánku s odkazem dostanete e-mailem.
Třída V1A bude informována v hodinách IVT.

Pokyny k odevzdání přihlášek:

Termín odevzdání (odeslání) přihlášek pro školní rok 2021-2022 je 23. březen 2021 do 10.00 hod.
Přihlášku odešlete jako přílohu e-mailu na adresu petr.novotny@gymkh.eu, do předmětu zprávy napište třídu, příjmení a jméno. Vyplněnou přihlášku (bez podpisu) uložte jako dokument ve formátu pdf, název dokumentu: třída, příjmení a jméno.

Počty přihlášek a skupin pro šk. r. 2021-2022

Seznam volitelných předmětů a bloků

Přihlášky pro jednotlivé třídy:

V1A
Přihláška    Vzor vyplněné přihlášky

V2A
Přihláška    Vzor vyplněné přihlášky

V3A
Přihláška    Vzor vyplněné přihlášky

C2A, C2B, V6A
Přihláška    Vzor vyplněné přihlášky

C3A, C3B, V7A
Přihláška    Vzor vyplněné přihlášky (v případě jazykového bloku uveďte svůj druhý cizí jazyk)