Volitelné předměty

Školní rok 2022-2023

V průběhu února proběhnou informační schůzky k volitelným předmětům (a blokům) pro druhé a třetí ročníky a k volbě druhého cizího jazyka pro V2A. 

Pokyny k odevzdání přihlášek:

Termín odeslání přihlášek pro školní rok 2023-2024 je do 23. března 2023 (včetně).
Vyplněnou přihlášku uložte jako dokument ve formátu pdf (název dokumentu je ve tvaru: třída, příjmení a jméno) a odešlete ji jako přílohu e-mailu (používejte jen školní e-mailovou adresu) na adresu petr.novotny@gymkh.eu, do předmětu zprávy napište VP, třídu a příjmení.

Přehled pro šk. r. 2023/2024
(poslední písmeno/a v názvu skupiny určuje umístění v rozvrhu)
Přehled přihlášek pro budoucí C4A, C4B, V8A

Přehled přihlášek pro budoucí C3A, C3B, V7A

Seznam volitelných předmětů a bloků

Přihlášky pro jednotlivé třídy:

V2A
Přihláška    Vzor vyplněné přihlášky

V3A
Přihláška    Vzor vyplněné přihlášky

C2A, C2B, V6A
Přihláška    Vzor vyplněné přihlášky

C3A, C3B, V7A
Přihláška    Vzor vyplněné přihlášky (v případě jazykového bloku uveďte svůj druhý cizí jazyk)