Nostrifikační zkoušky

Na naší škole probíhají nostrifikační zkoušky. Jejich úspěšným absolvováním dochází k uznání dosaženého stupně zahraničního vzdělání českými úřady.

Rozpis na nostrifikační zkoušky 29. 4. 2017

Rozpis na nostrifikační zkoušky 25. 3. 2017

Rozpis na nostrifikační zkoušky 26. 2. 2017

Rozpis na nostrifikační zkoušky 11. 2. 2017

Témata jsou určena Krajským úřadem Středočeského kraje:

Anglický jazyk
Německý jazyk
Francouzský jazyk
Zeměpis
Matematika
Chemie
Fyzika
Biologie

Kontakt: RNDr. Radka Olivová, tel.: 327 586 122, 606 219 869, email: radka.olivova@gymkh.eu