Nostrifikační zkoušky

Na naší škole probíhají nostrifikační zkoušky. Jejich úspěšným absolvováním dochází k uznání dosaženého stupně zahraničního vzdělání českými úřady.

Vzhledem k aktuální situaci a neustále se měnícímu počtu žadatelů o nostrifikační zkoušku vás žádáme, abyste si zkontrolovali časový rozpis zkoušek i den před jejich konáním. Děkujeme za pochopení.
Rozpis na nostrifikační zkoušky 24. 9. 2022
Rozpis na nostrifikační zkoušky 27. 8. 2022

Témata jsou určena Krajským úřadem Středočeského kraje:
Anglický jazyk
Německý jazyk
Francouzský jazyk
Zeměpis
Matematika
Chemie
Fyzika
Biologie
ICT
ZSV

Kontakt: Mgr. Roman Bartoníček, tel.: 327 586 135, 721 580 183
email: roman.bartonicek@gymkh.eu