Základní údaje

Škola:

Název Gymnázium Jiřího Ortena
Sídlo Jaselská 932, 284 80 Kutná Hora
Právní forma příspěvková organizace
IČO 61924032
Ředitel školy Slavíček Vladislav RNDr.
Zástupci ředitele Olivová Radka RNDr. a Novotný Petr Mgr.
Identifikátor zařízení 600 007 219
Zřizovatel školy Středočeský kraj (zřizovací listina z 6. 12. 2001, čj. OŠMS/5870/2001)
Sídlo zřizovatele Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Základní kontakty:

Telefon 327 586 111, 724 854 599
Ředitel 327 586 140, 775 325 967
E-mail sekretariat@gymkh.eu
Webové stránky http://www.gymkh.cz

Studijní obory:
1. 79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné
(JKOV: 79-02-5/00) studium denní, délka studia: 4 roky

2. 79-41-K/81 Gymnázium – všeobecné
(JKOV: 79-02-5/00) studium denní, délka studia: 8 roků

Škola sdružuje tyto součásti:
1. Gymnázium, kapacita 600 žáků, IZO: 061 924 032
2. Školní jídelna, kapacita 400 jídel, IZO: 110 451 198

Mapa na Seznamu

Mapa Google:

Zvětšit mapu