Jak se stát žákem GJO

Jak se stát žákem školy ve školním roce 2019/2020

Ve školním roce 2019/2020 otevíráme 2 – 3 třídy pro absolventy 9. ročníku ZŠ a jednu třídu pro absolventy 5. ročníku ZŠ.
Přihlášky je nutno odevzdat do 1. 3. 2019.

Dny otevřených dveří:
pátek 30. 11. 2018 v době 9.00 – 14.00 hod.
sobota 1. 12. 2018 v době 9.00 – 12.00 hod.

Termíny testování:
čtyřleté studium (79-41-K/41): 1. termín – 12. 4. 2019, 2. termín – 15. 4. 2019
osmileté studium (79-41-K/81): 1. termín – 16. 4. 2019, 2. termín – 17. 4. 2019

Jednotné zkušební schéma

Podrobné informace k přijímacímu řízení MŠMT (včetně platné legislativy) a podrobné informace CERMAT (včetně ukázek testů)

Informace o podpůrných opatřeních pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami

Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury pro uchazeče vzdělávající se v zahraničí

Kritéria přijetí: čtyřleté studium; příklad výpočtu

Kritéria přijetí: osmileté studium; příklad výpočtu

Přihláška ke studiu:

pro čtyřleté studium ke stažení xls, pdfvzor vyplněné přihlášky

pro osmileté studium ke stažení xls, pdfvzor vyplněné přihlášky

Zápisový lístek vydává ZŠ uchazeči o vzdělávání ve střední škole nejpozději do 15. března; vzor vyplněného zápisového lístku:

čtyřleté studium

osmileté studium

Informační leták