Jak se stát žákem GJO

Jak se stát žákem školy ve školním roce 2023/2024

Ve školním roce 2023/2024 otevíráme dvě třídy pro absolventy 9. ročníku ZŠ a jednu třídu pro absolventy 5. ročníku ZŠ.
Přihlášky je nutno odevzdat do 1. 3. 2023.

Dny otevřených dveří:
Plánovaný termín 2. 12. 2022 (9.00 – 14.00 hod.) a 3. 12. 2022 (9.00 – 11.00 hod.)

Termíny testování (jednotná přijímací zkouška): 
čtyřleté studium (79-41-K/41): 1. termín – 13. 4. 2023, 2. termín – 14. 4. 2023
osmileté studium (79-41-K/81): 1. termín – 17. 4. 2023, 2. termín – 18. 4. 2023

Podrobné informace k přijímacímu řízení MŠMT (včetně platné legislativy) a podrobné informace CERMAT (včetně ukázek testů)

Na výše uvedených odkazech najdete také informace o podpůrných opatřeních a informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury pro uchazeče vzdělávající se v zahraničí.

Kritéria přijetí:
čtyřleté studium; příklad výpočtu
osmileté studium; příklad výpočtu

Přihláška ke studiu:

Přihlášku ke studiu můžete doručit poštou, datovou schránkou nebo osobně do sekretariátu školy (v pracovní dny v době 7:30 – 16:00, v pátek do 14:00 hod.).

pro čtyřleté studium ke stažení xls, pdfvzor vyplněné přihlášky

pro osmileté studium ke stažení xls, pdfvzor vyplněné přihlášky

Zápisový lístek vydává ZŠ uchazeči o vzdělávání ve střední škole nejpozději do 15. března 2023; vzor vyplněného zápisového lístku:

čtyřleté studium

osmileté studium

Informační leták