Kontakty

Gymnázium Jiřího Ortena
Jaselská 932
284 80 Kutná Hora
IČO 61 924 032

Sekretariát: 327 586 111 Mobil: 724 854 599
E-mail: info@gymkh.eu

Adresa elektronické podatelny: gjokh@kr-s.cz

Zřizovatel: Středočeský kraj (zřizovací listina z 6. 12. 2001, čj. OŠMS/5870/2001)

K číslům místností: Počáteční číslo místnosti určuje podlaží, na kterém místnost leží.

Pracovníky je možno kontaktovat telefonicky od 8.00 – 16.00 mimo jejich vyučovací hodiny.

Vedení

E-mail Zkr. Funkce Mobil Telefon Místnost
Slavíček Vladislav RNDr. Sl ředitel 775 325 967 327 586 140 251
Bartoníček Roman Mgr. Br zástupce ředitele,
PR, administrativa
721 580 183 327 586 122 249
Novotný Petr Mgr. zástupce statutárního orgánu,
organizační záležitosti, rozvrh,
maturita, přijímací řízení
723 446 300 327 586 148 252

Ostatní

E-mail Funkce Mobil Telefon Místnost
Černá Dana mzdová účetní 775 326 797 327 586 123 253
Radlová Jana ekonomka 732 761 651 327 586 124 248
Chaloupecká Jarmila účetní 721 827 439 327 586 124 248
Papoušková Gabriela sekretářka 607 688 951 327 586 111 250
Papoušek Kamil školník 723 590 815 327 586 121 144
Zuchová Soňa vedoucí školní jídelny 607 249 352 327 586 132 138
kuchyně 327 586 141 164
Culková Magda školní knihovna 601 156 562 327 586 145 145
Oliva Zdeněk Ing., CSc. správce sítě 602 339 063 327 586 127 146
Budajová Jana PaedDr. výchovná poradkyně 702 008 721 327 586 130 310
Gembiczká Ilona Mgr. výchovná poradkyně 702 008 722 327 586 134 231
Štrůblová Jana Mgr. Nadační fond GKH 702 008 733 327 586 134 231
Rudolf Zbyněk Mgr. pronájem tělocvičen 607 925 823 327 586 128 126
školní bufet 775 382 550

Učitelé

E-mail Zkr. Mobil Telefon Místnost
Bartoň Jindřich Mgr. Ba 702 008 732 327 586 128 126
Bauer Ivan Mgr. Be 603 154 261 327 586 125 218
Březinová Pavlína Mgr. 702 008 720 327 586 136 201
Budajová Jana PaedDr. Bd 702 008 721 327 586 130 310
Čepková Irena Mgr. Če 702 008 735 327 586 126 259
Černohorský Jiří Mgr. ČJ 727 943 654 327 586 133 112
Doležalová Romana Mgr. Dl 728 164 597 327 586 130 310
Douša Ladislav Mgr. 605 052 407 327 586 136 201
Gembiczká Ilona Mgr. Ge 702 008 722 327 586 134 231
Heřmánek Viktor Mgr. He 607 754 212 327 586 135 325
Jelínková Kristýna Mgr. Je 724 332 405 327 586 131 256
Kapitánová Václava Mgr. Kp 724 215 633 327 586 129 106
Kopecký Jiří Mgr. Ko 720 950 172 327 586 129 106
Králová Štěpánka Mgr. Kr 702 008 736 327 586 120 323
Krumphanzlová Milena Mgr. Km 702 008 738 327 586 136 201
Licek Zdeněk Mgr. Li 776 005 618 327 586 120 323
Maňák Zdeněk Mgr. Ing., Ph.D. 777 976 763 327 586 134 231
Mann Marek Mgr. Ma 702 008 723 327 586 136 201
Němeček Petr PhDr., Ph.D. Nm 723 299 603 327 586 128 126
Peková Monika Mgr. Pe 601 555 295 327 586 120 323
Posselt Jiří PaedDr. Ps 776 332 403 327 586 130 310
Provaz Lukáš PhDr. Pr 721 382 082 327 586 134 231
Randíková Jana RNDr. Ra 702 008 730 327 586 126 259
Rosická Šárka Mgr. Rs 727 800 282 327 586 136 201
Rudolf Zbyněk Mgr. Ru 607 925 823 327 586 128 126
Suková Martina Mgr. Su 601 555 302 327 586 126 259
Svobodová Jana Mgr. Sv 702 008 737 327 586 131 256
Štrůblová Jana Mgr. Šá 702 008 733 327 586 134 231
Tůmová Jolana Mgr. 607 161 552 327 586 131 256
Vaňková Marie Mgr. 601 555 301 327 586 129 106
Vepřková Dana Mgr. Ve 723 531 639 327 586 134 231
Zatloukalová Daniela Mgr. Za 601 555 303 327 586 135 325