Seminární práce

1) Nejpozději v maturitním ročníku musí žák vypracovat seminární práci
 
 
3) Termíny:
01.04. – stanovení tématu vedoucím práce
01.11. – odevzdání práce vedoucímu práce k připomínkování
22.12. – odevzdání finální verze vedoucímu práce