Seminární práce

1) Nejpozději v maturitním ročníku musí žák vypracovat seminární práci v některém ze zapsaných předmětů
2) Termíny:
15.09. – stanovení tématu vedoucím práce
22.12. – odevzdání práce v elektronické podobě vedoucímu práce
15.02. – odevzdání práce v tištěné podobě vedoucímu práce