Informace – služby

Informace o službách studentům a o možnostech mimoškolní činnosti
Jméno/funkce Dveře/tel.  Informace, služby
Mgr. Petr Novotný zástupce statutárního orgánu 252 327 586 148 Bakaláři, informace o rozvrzích a suplování, přehled akcí na škole, maturita, přijímací řízení
Mgr. Roman Bartoníček zástupce ředitele 249 327 586 122 žádosti o uvolnění z TEV, žádosti o dlouhodobé uvolnění z vyučování, maturitní plesy
PaedDr. Jana Budajová výchovná poradkyně 310 327 586 130 poradenství při volbě povolání, metodik prevence
Mgr. Ilona Gembiczká výchovná poradkyně 231 327 586 134 poradenství pro neprospívající studenty (specifické poruchy učení)
Gabriela Papoušková sekretářka 250 327 586 111 kopírování na studentské kopírce (založení účtu, dobíjení jednotek), možnost svázání materiálů do kruhové vazby, laminace, vydávání potvrzení o studiu, ztráty a nálezy, ostatní dotazy
Dana Černá personalistka, pokladní 248 327 586 123 Nadační fond Gymnázia Kutná Hora, potvrzování formulářů pro OSSZ, potvrzení o studiu, evidence školních úrazů
Kamil Papoušek školník 144 327 586 121 vydávání klíčů ke skříňkám, půjčování náhradního klíče (zastupuje G. Papoušková), otevírání tělocvičen a pronájem, hlášení vzniklých poruch a škod, vstup na školní zahradu apod.
Soňa Zuchová vedoucí školní jídelny 138 327 586 132 přihlašování a odhlašování obědů, platby, výdej čipů
Mgr. Jana Štrůblová knihovnice 231 327 586 134 výpůjční doba je vyvěšena na dveřích školní knihovny v přízemí školy
Mgr. Jana Štrůblová předsedkyně Nadačního fondu 231 327 586 134 Nadační fond Gymnázia Kutná Hora
Mgr. Tomáš Suk a PhDr. Petr Němeček, Ph.D. 126 327 586 128 umožnění vstupu do posilovny
Mgr. Zdeněk Licek 323 327 586 120 školní pěvecký sbor Gaudeamus
Mgr. Marek Mann 201 327 586 136 lezecká stěna
Mgr. Monika Peková a  Mgr. Štěpánka Králová 323 327 586 120 dramatický kroužek
Marian Kočenda 218 327 586 125 elektrotechnický kroužek
Ing. Zdeněk Oliva, CSc. 146 327 586 127 fotografický kroužek