Maturita

Školní rok 2023/2024

Termín odevzdání přihlášek k MZ (přihláška21) pro jarní termín: 01.12.2023

Nabídka povinných (a nepovinných) zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro rok 2024

Žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka certifikátem, vzor vyplněné žádosti

Volba předmětů maturitní zkoušky + příklady

CJL – školní seznam literárních děl; pokyny pro žáky (termín odevzdání: 31.03.2024)

Zkušební témata jednotlivých předmětů najdete na Moodlu v kurzu MZ 2024.

Písemná práce:
Český jazyk a literatura:
– minimální rozsah textu: 350 slov
– délka konání: 120 minut
– počet témat: 4
– způsob záznamu vytvářeného textu: ručně psaný text
Cizí jazyk:
– minimální rozsah textu: 200 slov
– délka konání: 90 minut
– počet témat: 2
– způsob záznamu vytvářeného textu: ručně psaný text

Ústní zkouška:
– délka přípravy (pro všechny předměty): 15 minut

Hodnocení MZ – profilová část

Rozpis zkoušení bude zveřejněn v květnu.
C4A: maturitní komise, rozpis abecedně, rozpis po dnech
C4B: maturitní komise, rozpis abecedně, rozpis po dnech
V8A: maturitní komise, rozpis abecedně, rozpis po dnech

Vyhláška 177/2009 Sb.
Zákon 561/2004 Sb. (školský zákon)

Přezkoumání průběhu a výsledků MZ: Zákon 561/2004 Sb. – § 82 a Vyhláška 177/2009 Sb. – § 51 odst. 6

Oficiální stránky maturitní zkoušky – zde najdete všechny potřebné informace včetně testů z minulých let