Maturita

Školní rok 2018/2019

Rozpisy žáků – ústní zkoušky společné části a profilové zkoušky

C4A abecedně, C4A po dnech

C4B abecedně, C4B po dnech

V8A abecedně, V8A po dnech

Maturitní komise: V8A, C4A, C4B

Termín odevzdání přihlášek k MZ pro jarní termín:  3. 12. 2018

Předměty maturitní zkoušky pro rok 2019

Kritéria hodnocení společné části (platná pro šk. r. 2018/2019)  (pro lepší představu doporučejeme použít maturitní kalkulačku, výsledek je však neoficiální)

Pravidla pro hodnocení profilových zkoušek

Materiály k maturitě z jednotlivých předmětů najdete na moodlu.

Vyhláška 177/2009 Sb., Zákon 561/2004 Sb. (školský zákon)

Přezkoumání průběhu a výsledků MZ: Zákon 561/2004 Sb. – § 82 a Vyhláška 177/2009 Sb. – § 51 odst. 6

Oficiální stránky maturitní zkoušky – zde najdete všechny potřebné informace včetně testů z minulých let