Maturita

Školní rok 2016/2017

Rozpis ústních zkoušek:
V8A – podle abecedy, V8A – po dnech
C4A – podle abecedy, C4A – po dnech
C4B – podle abecedy, C4B – po dnech

Složení maturitních komisí: V8A, C4A, C4B

Termín odevzdání přihlášek k MZ pro jarní termín:  do 1. 12. 2016

Předměty maturitní zkoušky pro rok 2017

Materiály k maturitě z jednotlivých předmětů najdete na moodlu.