Maturita

Školní rok 2020/2021

Termín odevzdání přihlášek k MZ pro jarní termín:  1. 12. 2020

15. 3. 2021 – MŠMT – Opatření obecné povahy

28. 4. 2021 – MŠMT – Opatření obecné povahy – dodatek

Předměty maturitní zkoušky pro rok 2021

Volba předmětů maturitní zkoušky + příklady

CJL – školní seznam literárních děl; pokyny pro žáky (termín odevzdání: 30. 4. 2021)

Maturitní komise

Kritéria hodnocení zkoušek profilové části

Kritéria hodnocení zkoušek společné části

17. 3. Aktuální informace k průběhu maturitní zkoušky včetně termínů

17. 3. Přihláška ke konání ústní zkoušky profilové části (termín odevzdání do 30. 4 2021)

Didaktické testy – seznamy žáků v učebnách (abecedně):

24. 5. – Matematika, anglický jazyk
25. 5. – Český jazyk a literatura
26. 5. – Matematika rozšiřující

Rozpis ústních zkoušek profilové části:

C4A: abecedně, po dnech
C4B: abecedně, po dnech
V8A: abecedně, po dnech

Zkušební témata jednotlivých předmětů najdete na Moodlu v kurzu MZ 2021.

Písemná práce (ve šk. r. 2020/2021 se nekoná):

Český jazyk a literatura:
– minimální rozsah textu: 350 slov
– délka konání: 120 minut
– počet témat: 6
– způsob záznamu vytvářeného textu: ručně psaný text
Cizí jazyk:
– minimální rozsah textu: 200 slov
– délka konání: 90 minut
– počet témat: 2
– způsob záznamu vytvářeného textu: ručně psaný text

Ústní zkouška:
– délka přípravy (pro všechny předměty): 15 minut

Vyhláška 177/2009 Sb.
Zákon 561/2004 Sb. (školský zákon)

Přezkoumání průběhu a výsledků MZ: Zákon 561/2004 Sb. – § 82 a Vyhláška 177/2009 Sb. – § 51 odst. 6

Oficiální stránky maturitní zkoušky – zde najdete všechny potřebné informace včetně testů z minulých let