Maturita

Školní rok 2017/2018

Termín odevzdání přihlášek k MZ pro jarní termín:  do 1. 12. 2017

Předměty maturitní zkoušky pro rok 2018

Kritéria hodnocení společné části  (pro lepší představu doporučejeme použít maturitní kalkulačku, výsledek je však neoficiální)

Pravidla pro hodnocení profilových zkoušek

C4A: maturitní komise

C4B: maturitní komise

V8A: maturitní komise

Rozpis ústní části maturitních zkoušek:

C4A (abecedně), C4A (po dnech)

C4B (abecedně), C4B (po dnech)

V8A (abecedně), V8A (po dnech)

Materiály k maturitě z jednotlivých předmětů najdete na moodlu.

Vyhláška 177/2009 Sb., Zákon 561/2004 Sb. (školský zákon);

Přezkoumání průběhu a výsledků MZ: Zákon 561/2004 Sb. – § 82 a Vyhláška 177/2009 Sb. – § 51 odst. 6

Oficiální stránky maturitní zkoušky – zde najdete všechny potřebné informace