Archiv

Archiv (přijímací řízení pro šk. rok 2014-2015)

23. 5. Termín první třídní schůzky: 19. 6. 2014 v 17:00
23. 5. Informace výchovné poradkyně pro přijaté uchazeče: .pdf
23. 5. V1A – seznam žáků, termín adaptačního kurzu: 25. – 26. 8.
23. 5. C1A – seznam žáků, termín adaptačního kurzu: 29. – 30. 8.
23. 5. C1B – seznam žáků, termín adaptačního kurzu: 27. – 28. 8.
23. 4. Výsledky přijímacího řízení – studijní obor 79-41-K/81 (osmileté studium): seznam přijatých uchazečů (abecedně); výsledková listina(podle ID)
23. 4. Vzor odvolání (pro osmileté) pro zákonné zástupce: .docx; .pdf
23. 4. Informace k přijímacímu řízení pro osmileté studium: podrobné pro všechny; rychlé info pro přijaté; rychlé info pro nepřijaté
22. 4. Výsledky přijímacího řízení – studijní obor 79-41-K/41 (čtyřleté studium): seznam přijatých uchazečů (abecedně); výsledková listina(podle ID)
16. 4. Vzor odvolání (pro čtyřleté studium) pro uchazeče: docx ; .pdf; pro zákonné zástupce: .docx; .pdf
16. 4. Informace k přijímacímu řízení pro čtyřleté studium: podrobné pro všechny; rychlé info pro přijaté; rychlé info pro nepřijaté
2. 4. Přihláška k druhému cizímu jazyku (jen pro čtyřleté studium) ke stažení: .pdf, .docx
31. 3. Odeslána pozvánka k přijímacím zkouškám (pro víceleté studium) a informace o přijímacím řízení (pro čtyřleté studium)
Počet přihlášek (průběžný stav): 79-41-K41 (čtyřleté studium); 79-41-K81 (osmileté studium)
Přijímací zkoušky (test všeobecných studijních předpokladů) konají pouze uchazeči z pátých tříd – viz kriteria přijetí
Uchazeči z devátých tříd budou přijati pouze na základě prospěchu ze základní školy – viz kriteria přijetí
Nejnovější informace týkající se přijímacího řízení najdete zde
Školský zákon se zapracovanými změnami
Zákon 472/2011 Sb.

(přijímací řízení pro školní rok 2013/2014):

Seznamy tříd
V1A – adaptační kurz: 26. – 27. 8. 2013
C1A – adaptační kurz: 28. – 29. 8. 2013
C1B – adaptační kurz: 30. – 31. 8. 2013
23. 4. – Výsledková listina pro osmileté studium – abecední seznam přijatých uchazečů

Informace o dalším postupu přijímacího řízení:
1)      a) Pro přijaté uchazeče:
Žák potvrdí svůj zájem o studium na GJO odevzdáním vyplněného a podepsaného zápisového lístku do 10 dnů ode dne zveřejnění výsledkové listiny (zápisový lístek vydá základní škola)
b) Pro nepřijaté uchazeče:
Vzhledem k možnosti podání dvou přihlášek počítáme s tím, že se uvolní místa pro přijetí dalších uchazečů. Z tohoto důvodu doporučujeme všem, kteří mají zájem studovat na našem gymnáziu, aby podali odvolání proti nepřijetí, vzor možné formulace odvolání najdete zde.
2)      První schůzka s rodiči a žáky se koná ve čtvrtek 20. 6. 2013 v 17:00 hod. v budově GJO. Zde se seznámíte se svým třídním učitelem a výchovná poradkyně vám podá informace o adaptačním kurzu.
22. 4. – Výsledková listina pro čtyřleté studium – abecední seznam přijatých uchazečů
Informace o dalším postupu přijímacího řízení:
1)      a) Žák potvrdí svůj zájem o studium na GJO odevzdáním vyplněného a podepsaného zápisového lístku do 10 dnů ode dne zveřejnění výsledkové listiny (zápisový lístek vydá základní škola)
b) Zároveň se zápisovým lístkem žák odevzdá vyplněnou přihlášku ke studiu druhého cizího jazyka, ke stažení zde: docxpdf. (Přihlášku můžete také odeslat elektronicky na adresu: petr.novotny@gymkh.eu, v tomto případě prosím vyžadujte potvrzení o přečtení zprávy.)
2)      Po uplynutí zákonné doby pro odevzdání zápisových lístků (10 dnů) budou sestaveny třídy. Žáci jsou rozřazováni do tříd podle následujících kritérií:
– přibližně stejný počet žáků ve třídách
– původní ZŠ a místo bydliště
– případná přání (uveďte prosím do přihlášky ke studiu druhého cizího jazyka), v rámci výše uvedených kriterií se vám budeme snažit vyhovět
3)      První schůzka s rodiči a žáky se koná ve čtvrtek 20. 6. 2013 v 17:00 hod. v budově GJO. Zde se seznámíte se svými třídními učiteli a výchovná poradkyně vám podá informace o adaptačním kurzu.
15. 3. – čtyřleté studium: odeslány informace o dalším průběhu přijímacího řízení
15. 3. – osmileté studium: odeslána pozvánka k přijímacím zkouškám
Přehled přihlášek podle ZŠ:
79-41-K/41 – čtyřleté studium79-41-K/81 – osmileté studium

(přijímací řízení pro školní rok 2012/2013):

Víceleté studium:  www.primakh.cz
25. 6. 2012 Informace k adaptačním kurzům: C1AC1B
Čtyřleté studium:
12. 6. 2012 Seznamy žáků ve třídách
C1AC1B
23. 4. 2012 Výsledková listina – seznam přijatých uchazečů
Další postup:
1) Žák potvrdí svůj zájem o studium na GJO odevzdáním vyplněného a podepsaného zápisového lístku do 10 dnů ode dne zveřejnění výsledkové listiny
2) Zároveň se zápisovým lístkem žák odevzdá přihlášku ke studiu druhého cizího jazyka . Pokud jste neodevzdali tuto přihlášku se zápisovým lístkem, můžete ji odeslat elektronicky na adresu: petr.novotny@gymkh.eu, v tomto případě prosím vyžadujte potvrzení o přečtení zprávy.
Po uplynutí zákonné doby pro odevzdání zápisových lístků (10 dnů) budou sestaveny třídy. Žáci jsou rozřazováni do tříd podle následujících kritérií:
– přibližně stejný počet žáků ve třídách
– původní ZŠ a místo bydliště
– případná přání (uveďte prosím do přihlášky ke studiu druhého cizího jazyka), v rámci výše uvedených kriterií se Vám budeme snažit vyhovět
První schůzka s rodiči a žáky se koná ve čtvrtek 21. 6. 2012 v 17:00 hod. v budově GJO. Zde se seznámíte se svými třídními učiteli a výchovná poradkyně vám podá informace o adaptačním kurzu.

Ve školním roce 2012/2013 otevíráme 3 třídy pro 90 absolventů 9. ročníku ZŠ a jednu třídu pro 30 absolventů 5. ročníku ZŠ. Přihlášky přijímáme do 15. 3. 2012.
Kritéria přijetí – čtyřleté
Kriteria přijetí – osmileté

Důležitá informace:

Od 1. ledna 2012 vstoupila v platnost novela Školského zákona, zákon č. 472/2011 Sb.

Nejnovější informace týkající se přijímacího řízení najdete zde 

Školský zákon se zapracovanými změnami  

Zákon 472/2011 Sb.

Informační leták

Dne 2. a 3. prosince 2011 se na naší škole konaly tzv. Dny otevřených dveří. Pokud jste je nestihli, můžete si prohlídku školy domluvit individuálně na čísle 775 325 967 . Těšíme se na Vaši návštěvu.

Vladislav Slavíček
ředitel školy