Dvojjazyčný školní asistent – volné místo

Hledáme kvalifikovaného dvojjazyčného asistenta pro výuku ukrajinských dětí na naší škole.
Uchazeč musí mít:
  • kvalifikaci Asistent pedagoga podle Zákona o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb.
Uchazeč musí prokázat:
  • znalost cizího jazyka na komunikativní úrovni a prokázat se osvědčením např. maturitním vysvědčením, jazykovým certifikátem
  • vysvědčení z jazykové školy, doklad o absolvování jazykové zkoušky nebo státní zkoušku
  • čistý trestní rejstřík
Uchazeč musí být právně způsobilý k zaměstnání a nesmí být ve střetu zájmu.
Pedagogické vzdělání, nebo započaté studium na škole s pedagogickým zaměřením výhodou.
Uchazeči mohou být přizváni k pohovoru nebo jiný formám testování schopností a dovedností.
Nabízíme úvazek na dobu určitou (3 roky) ve výši 0,2. Požadujeme flexibilní pracovní dobu a přizpůsobivost potřebám a počtu ukrajinských dětí na škole.
Termín pro odevzdání přihlášky k výběrovému řízení je 30. 9. 2022 na adresu: vladislav.slavicek@gymkh.eu
Po dokončení výběrového řízení budou uchazeči vyrozuměni o výsledcích výběrového řízení.