Fotografický kroužek

Od září na GJO pro zájemce funguje fotokroužek, který se snaží kombinovat umění digitální fotografie a krásu klasické práce s filmem a v temné komoře. Iniciátorem vzniku tohoto kroužku se stal správce školní počítačové sítě p. Zdeněk Oliva, který se o založení fotokroužku již dlouho snažil. Prvotním cílem bylo seznámit studenty, kteří povětšinou znají jen práci s automatickým nastavením fotoaparátu, s efektivnějším způsobem pořizování fotografií i jejich úpravou a postprodukcí. Nejprve šlo o problém finančního zajištění. Sponzoring několik oslovených firem odmítlo, avšak nakonec se ozvala ICZ a. s. a nabídla škole celoroční propagační partnerství s částkou 100 tis. Kč, která mimo jiné umožnila pořídit nezbytné vybavení fotoateliéru. O pomoc s výběrem vhodného vybavení byl požádán profesionální fotograf Richard Beneš, který nejen poradil s výbavou, ale mezi studenty i docházel a seznamoval je s dalším uměním fotografie. Na dobu neurčitou také škole zapůjčil digitální zrcadlovku Pentax a externí blesk. Do fotoateliéru byla zakoupena tři světla, tři výměnná pozadí, fotostan, fotografický stůl, odpalovací jednotky, expozimetr a kvalitní fototiskárna EPSON. Na začátku září byl také nainstalován kalibrovaný IPS monitor. Ze studentů GJO stáli na začátku fotografování Štěpán Král a Barbora Vítová, která dokonce některé ze svých fotografií vystavovala v kutnohorském Knihkupectví a galerii Kosmas a následně ve vestibulu školy. Vznikla i temná komora. Na GJO se tak setkala generace nejnovějších PC technologií a stará technika z dob našich babiček, která – ač pro nás tak zdánlivě „primitivní“ – dokáže vytvořit fotografie vysoké kvality. Fotokroužek studentům pomáhá lépe chápat souvislosti i rychlost vývoje okolního světa a učí je, že ne vše lze vyřešit pomocí „automatu“ a že mezi cvaknutím spouště a výslednou fotografií je mnoho práce, kterou si dnes ne všichni plně uvědomují.

V současné době pracuje kroužek pod vedením pana Zdeňka Olivy.