GJO-PL

Szkoła:

Gymnázium Jiřího Ortena

Adresa: Jaselská 932, 284 01 Kutná Hora

Dyrektor szkoły:

RNDr. Vladislav Slavíček

Zastępca dyrektora:

RNDr. Radka Olivová

telefon: +420 327 586 111

e-mail: info@gymkh.eu

web: www.gymkh.cz

Organ prowadzący:

Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov

Kontakty: telefon: 257 280 111,

e-mail: odborskolstvi@kr-s.eu

Lokalizacja szkoły:
Gimnazjum Jiřího Ortena znajduje się w spokojnej willowej dzielnicy, położonej w południowozachodniej części miasta Kutna Hora, niedaleko katedry św. Barbary. Centrum miasta- rynek Palackiego- jest od niego oddalony o około kilometr.

Historia szkoły:
Tradycja kutnohorskiego szkolnictwa sięga okresu, zanim Czechy zostały spustoszone przez wojny husyckie. Już wtedy egzystowały w mieście dwie oficjalne szkoły: pięcioklasowa szkoła kościelna przy kościele św. Jakuba, która przygotowywała żaków na studia, na uniwersytecie; i trójklasowa przy kościele św. Barbary. Obok szkoły podlegającej radzie miejskiej występowały także szkoły przyboczne, a swe usługi oferowali mieszczanom nawet prywatni nauczyciele. Swoją własną szkołę posiadała również osada hutników wyznania ewangelickiego, powstała ona już w XVI wieku przy dziś nie istniejącym już kościele św. Jiříego na Dřevním trhu (Drzewnym rynku). Uczono w niej, aż do opuszczenia Kutnej Hory przez ewangelików. Wydarzenie to miało miejsce tuż po bitwie pod Białą Górą.

Niedługo potem szkolnictwem w Kutnej Horze zaczęli kierować jezuici. Po swym przybyciu do miasta w roku 1626 przejęli szkołę przy kościele Świętej Barbary i założyli gimnazjum, które w latach 1686- 1773 mieściło się na Hrádku. W konsekwencji tego wyższa szkoła kościelna zmieniła się w szkołę powszechną. W dwa lata po kasacji zakonu jezuitów, w roku 1773, zostało również zamknięte gimnazjum, w tym czasie uchodzące za jedno z najlepszych w Czechach. W zamian za gimnazjum, została założona czteroklasowa szkoła okręgowa.

W 1852 roku założono niższą szkołę realną z siedzibą na Hrádku. Pięć lat później powstała samodzielna wyższa realna szkoła, z nią właśnie wiążemy tradycję naszego gimnazjum. Ta właśnie szkoła, była po praskiej i rakovnickiej trzecią całkowicie czeską realną szkołą, specjalnie na jej potrzeby w latach 1857-1858 wybudowano budynek na rynku Komenského.

Prawo o szkolnictwie z 1869 roku zapoczątkowało w kutnohorskim szkolnictwie prawdziwy boom. Oprócz nauczycielskiego zakładu w Hrádku powstało w mieście do początku XX wieku tyle naukowych zakładów, że Kutną Horę zaczęto nazywać „miastem szkół”.

Ale całkiem szybko naszą szkołę, która tymczasem przemieniła się ze szkoły realnej w gimnazjum, już w 1901 roku przeniesiono do budynku przy ulicy Kremnické, naprzeciwko katedry Świętej Barbary. Tam mieściła się przez niecałe 100 lat do roku 1997. W tym właśnie roku uzyskała swoją obecną siedzibę przy ulicy Jaselské, a od 1999 roku nosi zaszczytną nazwę Gymnázium Jiřího Ortena.

Sale lekcyjne

W budynku szkoły znajduje się 29 sal lekcyjnych. Z tego osiemnaście wyposażonych jest dla trzydziestu czterech uczniów. Jedenaście „małych” sal lekcyjnych służy do nauki przedmiotów, na których klasy są podzielone na grupy. Są to przede wszystkim zajęcia z języków obcych. W czternastu pracowniach są umieszczone projektory, natomiast trzy posiadają tablice interaktywne. Podłączenie komputerów w pracowniach do internetu jest oczywiste.

W szkole w pracowni multimedialnej uczniowie mają dostęp do dwudziestu ośmiu komputerów. Tutaj uczniowie mogą w trakcie swojego wolnego czasu przyjść żeby wyszukać i przygotować materiał na zajęcia, surfować po Internecie lub wysyłać prywatne e-maile. Pracownia jest otwarta codziennie do godziny 17, natomiast w piątek do 15.

W pracowniach do Biologii, Chemii i Fizyki znajdują się stanowiska laboratoryjne. Dzięki sponsorom pracownia fizyczna została wyposażona w wiele uczniowskich zestawów, które umożliwiają uczniom indywidualny kontakt z doświadczeniami fizycznymi. W pracowni biologicznej natomiast zostały umieszczone terraria z gadami i płazami.

Szkoła ma do dyspozycji trzy pracownie komputerowe. W dwóch odbywa się przede wszystkim nauka informatyki. 2 września 2008 roku została uroczyście otwarta trzecia, nowoczesna pracownia komputerowa przeznaczona do nauki nie komputerowych przedmiotów. Znajduje się w niej 35 komputerów, które w zupełności wystarczają do nauki całej klasy. Wszystkie komputery są podłączone do lokalnej sieci komputerowej, która natomiast jest przyłączona do akademickiej sieci CESNET o szybkości 21 MBIT. We wszystkich pomieszczeniach budynku uczniowie mają możliwość podłączenia własnych notebooków do lokalnej sieci wi-fi.

Nauczyciele dbają o przestrzeń wychowanków, dzięki temu pomieszczenia szkolne zyskały swój niepowtarzalny charakter. Powstało w ten sposób środowisko, dzięki któremu niejeden czuje się tutaj dobrze. Dodatkowo negowana jest przeciętność i jednostajność, a wzbudzana chęć różnorodności i pobudzana twórczość.

Struktura szkoły

Gimnazjum Jiřího Ortena jest szkołą ogólnokształcącą, która daje wykształcenie średnie z możliwością zdawania matury.

Jak widać poniżej szkoła ma możliwość uczenia maksymalnie 600 uczniów, natomiast szkolna stołówka zgodnie z zezwoleniem może pomieścić 570 stołujących się..

Gimnazjum czteroletnie

Najwyższa liczba przyjętych uczniów: 390
Właściwa liczba uczniów: 335
Liczba klas: 11
Średnia liczba uczniów w klasie: 30,45
Gimnazjum ośmioletnie
Najwyższa liczba przyjętych uczniów: 260
Właściwa liczba uczniów: 234
Liczba klas: 8
Średnia liczba uczniów w klasie: 29,25
Razem:
Najwyższa liczba przyjętych uczniów: 600
Właściwa liczba uczniów: 569
Liczba klas: 19
Średnia liczba uczniów w klasie: 29,95
Szkolna stołówka:
Najwyższa liczba stołujących się uczniów: 570
Liczba stołujących się: 570
Charakterystyka Grona Pedagogicznego:

W ostatnich latach grono pedagogiczne Gimnazjum Jiřího Ortena stanowi około 40 nauczycieli. Wiek nauczycieli sięga średnio 40 roku życia, natomiast długość praktyki zawodowej to około 16 lat. W gronie pedagogicznym mężczyźni stanowią więcej niż jedną trzecią.

W szkole pracują również dwie wykwalifikowane nauczycielki, które zajmują się doradztwem edukacyjnym.

Nauczyciele prowadzą w szkole następujące kółka: chór, kółko samoobrony, gry sportowe, kursy przygotowawcze do certyfikatów językowych, kółko hodowli i akwarystyki.

Parlament

Parlament uczniowski powstał w Gimnazjum Jiřího Ortena w roku szkolnym 2006/2007 jego głównym zadaniem jest informowanie uczniów GJO, o tym co się dzieje w szkole. Ma także wpływać na nastrój w szkole oraz otwarte kontakty między uczniami a dyrekcją szkoły.

Współpraca z krajowymi i zagranicznymi podmiotami

Szkoła także współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami. Wśród najbardziej zasłużonych partnerów należy wymienić:

1. Rada szkoły Gimnazjum Jiřího Ortena.
2. Fundacja Gimnazjum Jiřího Ortena- pozyskuje finansowe środki na wsparcie szkoły poprzez jej wyposażenie oraz finansując jej aktywność.
3. Gimnazja w Jihlavě, Příbram i Kralupech nad Wełtawą- współpraca w obszarze planu nauczania.
4. Stowarzyszenie Społeczności przyjaciel przyrody w Libercu- współpraca w obszarze planu nauczania.
5. Regionalny Związek Charytatywny Kutna Hora- dba o przyłączenie uczniów szkoły do dobrowolnej aktywności.
6. SAM- klub Chrześcijańskiej społeczności w Kutnej Horze- współpraca w obszarze planu nauczania .
7. Urząd Miejski Kutna Hora- pomoc szkole.
8. Fundacja Na Własnych Nogach- Stonoga- dba o przyłączenie uczniów do pozyskiwania sponsorów dla fundacji.
9. Fundacja rozsądek i uczucie- dba o przyłączenie uczniów do pozyskiwania sponsorów dla fundacji Słonecznego dnia.
Współpraca z zagranicznymi szkołami:
Wielka Brytania
http://www.christs-hospital.lincs.sch.uk/
Stany Zjednoczone
http://highschool.glenrocknj.org/index.cfm?sid=20&nav_id=3507
Niemcy
http://www.johanneum-hoy.de
http://www.anne-frank-ge.de
http://www.jahngymnasium-rathenow.de

Francja
1. Lycée Saint Félix Beaucaire, Montaigu Licee de Vinci, Rue du Fromenteau, B.P. 369, 85603 Montaigu, Cedex
2. Co drugi rok uczestniczymy w projekcie Euroécole z jedną ze szkół w Nantes
3. Planujemy nawiązanie kontaktu ze szkołą w Rems

Dania

http://www.haslev-gym.dk/
Włochy
www.liceoscientificogalilei.catania.it
http://www.lombardoradicect.it/

Słowacja
www.sc-rm.net
Węgry
www.eszeg.sulinet.hu
Polska
http://www.zsp6.jaworzno.edu.pl/szkola/
Aktywność Sportow

Gimnazjum Jiřího Ortena posiada dwie własne sale gimnastyczne, siłownie, ścianę wspinaczkową w auli szkoły, a także boisko do koszykówki i siatkówki.

Strefy Naukowa i Relaksacyjne

Na zboczu przy zachodnim skraju szkolnego terenu sukcesywnie powstaje mini arboretum ze ścieżką dydaktyczną, która pokazuje pospolite środkowoeuropejskie drzewostany i ich przemiany w ciągu roku ( korę, pączki, liście, kwiaty, płody). Często mini arboretum jest również schronieniem dla drobnych ssaków, ptaków, płazów i owadów. Część trawnika za szkołą w najbliższej przyszłości ma zostać przekształcona w „czeski ogród kwiatowy”.

**** OBR. ****

W szkolnym ogrodzie znajdują się dwa jeziorka, w których znajdziemy japońskie karpie i wodne żółwie, są one częścią szkolnej strefy relaksacyjnej często odwiedzaną w cieplejszym okresie roku. W znajdującej się nieopodal altanie często odbywają się lekcje. W innej części szkolnego terenu znajdziemy miejsce na ognisko, które jest używane zarówno przez zespoły klasowe, jak i grono pedagogiczne.

Ważną dla nauki i relaksu stroną GJO stał się Sherwood, przestrzeń, w której są wystawiane eksponaty szkolnego ogrodu zimowego i akwarium.

Kącik naukowy o Kutnej Horze, o jej historycznym znaczeniu, jej pamiątkach, wydobywaniu srebra, mennictwie służy uczniom, jak i gościom.

W laboratorium biologicznym goście zobaczą nasze mini zoo. Oprócz gadów tutaj możemy znaleźć i żaby, a także chwilowo drobne dzikie ssaki, na przykład chomiki, a także egzotyczne owady.
Miejsce Zebrań

Aula jest największym pomieszczeniem szkoły. Oprócz szkolnych zgromadzeń przy okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, służy również szkolnej działalności kulturalnej. Znajduje się tutaj również ściana wspinaczkowa i stół pingpongowy. Aula służy jednocześnie działalności kulturalnej, jak i aktywności sportowej.
Kolejnym pomieszczeniem do prowadzenia akcji kulturalnych jest pomieszczenie muzyczne na drugim piętrze szkoły.
Oranżeria

Od września 2002 roku jest prowadzony w szkole zimowy ogród. Jego specjalnością są rośliny użytkowe tropikalne i subtropikalne, takie jak drzewo oliwne, ananasy, kawa, bawełna, ryż, taro, trzcina cukrowa, tabaka, pieprznik, papirus, granaty, chleb świętojański, kaktusy, herbata, kapary, imbir i inne, ale hodujemy również rośliny ozdobne, między innymi bougainvillea, kamelie, jacaranda, paprocie, różne rodzaje orchidei, bannksy i wiele innych. Znajdziemy też różne specjalności, do których możemy zaliczyć skrzyp, grevilea, sekwoje, bagnistą borowinę, oraz całą gamę mięsożernych roślin. W zimie utrzymujemy stałą temperaturę 12 stopni Celsjusza. Ta właśnie temperatura umożliwia nam sukcesywnie utrzymać rośliny, które nie mogą być hodowane w warunkach domowych. Te rośliny nie tak dawno jeszcze były hodowane przez nasze babcie i prababcie. Tymi roślinami są na przykład oleandry, araukarie, pręgowane pelargonie, azalie, dzwonki, cyklamen, pierwiosnki, mirty, rozmaryny i inne.

Biblioteka i Czytelnia
Szkoła posiada własną dobrze wyposażoną bibliotekę, jest ona dostępna dla uczniów pięć dni w tygodniu. Uczniowie mają również do dyspozycji czytelnię na parterze budynku.

Sekretariat i Radio
Wszystkie potrzebne informacje uzyskają goście w sekretariacie szkoły.
W szkole znajdziemy również redakcję szkolnego radia, która już przed rozpoczęciem zajęć i na długich przerwach emituje audycje, piosenki na życzenie słychać we wszystkich salach lekcyjnych.

Jadalnia, Szkolny Bufet
W szkolnej stołówce żywi się codziennie 570 osób. Obiad składa się z zupy, głównego dania i z reguły deseru. Trzy razy w tygodniu – od wtorku do czwartku – są oferowane dwa dania, jedno z nich odpowiada wegetariańskiemu sposobowi żywienia. Obiady kosztują 22 Kč lub 24 Kč i wydawane są codziennie od 11 do 14.

W szkolnym bufecie w czasie pobytu w szkole można kupić przekąski. Są wśród nich ciepłe i zimne napoje, słodkości, pieczywo, słodkie bułeczki, hot-dogi, również podstawowe szkolne potrzeby: ołówki, długopisy, zeszyty, linijki itd.

Zakwaterowanie
Szkoła ma możliwość zakwaterowania gości w osobnych pokojach i dla swych nauczycieli do dyspozycji są trzy garsoniery z własnym prysznicem i toaletą. Kuchnia jest wspólna, wyposażona jest w piec elektryczny i potrzebne narzędzia kuchenne.