Dějiny školy v datech

 • 1777 založena C. k. krajská hlavní škola (na Hrádku)
 • 1852 založena C. k. nižší reálná škola (na Hrádku)
 • 1857 samostatná C. k. vyšší reálna škola
 • 1857–1861 ředitelem Jiří Mazač
 • 1857–1858 postavena budova na Komenského náměstí
 • 1861–1865 ředitelem Josef rytíř Webr z Pravomilu
 • 1862 vysvědčení poprvé v češtině
 • 1865–1887 ředitelem Jiří Zach
 • 1866 Prusko-rakouská válka přerušila činnost školy
 • 1869 poprvé konány maturitní zkoušky
 • 1874 škola poprvé financována státem namísto města
 • 1876 poprvé vydána výroční zpráva
 • 1880 C. k. reálka postupně měněna na C. k. reálné gymnázium
 • 1888–1896 ředitelem PhDr. Jan Plašil
 • 1895 C. k. reálné gymnázium opět měněno na C. k. vyšší reálnou školu
 • 1896–1911 ředitelem Alois Strnad
 • 1898–1900 postavena budova v Kremnické ulici 98
 • 1907–1908 oslavy 50. výročí vzniku školy
 • 1908 poprvé mezi studenty také dívky
 • 1911–1913 ředitelem František Vojtíšek
 • 1913–1919 ředitelem František Mazal
 • 1914–1918 I. světová válka, budova opakovaně zabrána rakousko-uherskou armádou
 • 1919 Vyšší reálná škola
 • 1919 zavedena poprvé výuka anglického jazyka (v nejvyšších ročnících)
 • 1920–1930 ředitelem Hynek Sigmond
 • 1922 škola vybavena v aule prvním projekčním přístrojem
 • 1929 ve škole nainstalován rozhlasový přijímač
 • 1930–1939 ředitelem Karel Mužík
 • 1931 otevřena školní galerie
 • 1934 Státní československé reálné gymnasium (s povinnou latinou a francouzštinou)
 • 1939–1944 ředitelem Jiří Pelikán
 • 1939–1945 II. světová válka
 • 1939 budova zabrána německou armádou, učilo se v budově kláštera sv. Voršily a učitelského ústavu
 • 1941 budova navrácena gymnáziu
 • 1941 vznik studentského divadla
 • 1943 budova opět zabrána, tentokrát pro potřeby N. P. E. A. Böhmen, učilo se v dnešní ZŠ T. G. Masaryka, v sokolovně, v suterénu průmyslové školy, ve Vlašském dvoře a jinde
 • 1945 při osvobození budova dočasně zabrána Rudou armádou
 • 1945–1949 ředitelem opět Jiří Pelikán
 • 1948 nástup komunistického režimu
 • 1949–1956 ředitelem Vojtěch Velhartický
 • 1953 Jedenáctiletá střední škola (sloučením reálného gymnázia a národní školy)
 • 1956–1976 ředitelem Karel Pázler
 • 1957 poprvé maturitní ples
 • 1957–1958 oslavy 100. výročí školy
 • 1958 přičlenění Pedagogické školy v Kutné Hoře
 • 1960 Dvanáctiletá střední škola
 • 1962 Střední všeobecně vzdělávací škola (tříletá)
 • 1963 přičleněny třídy zrušené Střední všeobecně vzdělávací škola v Uhl. Janovicích
 • 1966 obnovena činnost studentského divadla
 • 1968 tzv. Pražské jaro, ředitel K. Pázler podepsal výzvu Za záchranu Kutné Hory
 • 1968 zásluhou školy položen základní kámen k pomníku J. K. Tyla
 • 1969 Gymnázium Kutná Hora (čtyřleté)
 • 1969 zrušen ředitelský byt ve škole
 • 1970 zrušeny elokované třídy v Uhlířských Janovicích
 • 1972 zánik studentského divadla
 • 1976–1981 ředitelem Mgr. Miloslav Růžička
 • 1977 založen pěvecký soubor školy
 • 1978 vznik Klubu mladého diváka
 • 1982–1990 ředitelem Mgr. Ladislav Teplý
 • 1982–1983 oslavy 125. výročí vzniku školy
 • 1985 poprvé zahraniční zájezdy studentů
 • 1989 tzv. Sametová revoluce
 • 1990 ředitelem se stal RNDr. Vladislav Slavíček
 • 1990 gymnázium všeobecné
 • 1990 obnoveno víceleté gymnáziu (od 1990 sedmileté, od 1995 osmileté)
 • 1991 připomínka 50. výročí úmrtí Jiřího Ortena, odhalení jeho pamětní desky
 • 1991 zisk právní subjektivity školy
 • 1992 otevřena školní knihovna, obnoveno studentské divadlo
 • 1994   obnoven pěvecký soubor Gaudeamus
 • 1994–1997 stavba budova v Jaselské ulici 932
 • 1996 zaveden internet a elektronická pošta
 • 1997 zahájení výuky v nové budově (jižní a východní křídlo)
 • 1999 kolaudace celé nové budovy
 • 1999 Gymnázium Jiřího Ortena
 • 2007–2008 oslavy 150. výročí školy