Jak se stát žákem GJO

Jak se stát žákem školy ve školním roce 2017/2018

Ve školním roce 2017/2018 otevíráme 2 třídy pro 60 absolventů 9. ročníku ZŠ a jednu třídu pro 30 absolventů 5. ročníku ZŠ.
Přihlášky je nutno odevzdat do 1. 3. 2017.

Termíny testování:
čtyřleté studium (79-41-K/41): 1. termín – 12. 4. 2017, 2. termín – 19. 4. 2017
osmileté studium (79-41-K/81): 1. termín – 18. 4. 2017, 2. termín – 20. 4. 2017

Podrobnosti o testování najdete na stránkách MŠMT a CERMAT – bližší podrobnosti pro uchazeče včetně nové vyhlášky o přijímacím řízení a aktuální verzi školského zákona.

Informace o podpůrných opatřeních  pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami

Kritéria přijetí: čtyřleté studium; příklad výpočtu

Kritéria přijetí: osmileté studium; příklad výpočtu

Přihláška ke studiu (od školního roku 2016/2017 jsou v platnosti nové tiskopisy, obsahují rodné číslo)

pro čtyřleté studium ke stažení xls, pdfvzor vyplněné přihlášky, vzor vyplněného zápisového lístku

pro osmileté studium ke stažení xls, pdfvzor vyplněné přihlášky, vzor vyplněného zápisového lístku

Informační leták