Krajská přehlídka SOČ 2024

Pro školní rok 2023/2024 byla naše škola opět pověřena organizací krajského kola SOČ pro Středočeský kraj.
Krajské kolo SOČ se uskuteční v naší škole v pátek 26. 4. 2024.
Registrace přihlášek byla ukončena 21. 3. 2024. Okresní kola se ve středočeském kraji nekonají, proto je přímý postup ze školního kola do krajského.

Prezence účastníků 8:00 – 8:45 hod.
Slavnostní zahájení proběhne v 9:00 hod. v aule školy.
Obhajoby prací budou zahájeny v 9:30 hod. v příslušných učebnách.
Slavnostní ukončení se uskuteční ve 14:00 hod. v aule školy.
Máte-li speciální požadavky na prezentační techniku (např. použití vlastního notebooku aj. ), sdělte tuto informaci na   socKP@gymkh.eu

Seznam učeben s obory a časový rozvrh obhajob.

Všeobecné informace jsou uveřejňovány na webu SOČ