Monotematické dny

V rámci rozvíjení tzv. klíčových kompetencí nejen v pravidelné výuce, ale i při projektovém vyučování nebo v rámci probírání tzv. průřezových témat.  V každém ročníku pořádáme tzv. monotematické dny:

Třída Monotematický den
V1A Pohádky, mýty, pověsti
Kooperace a kompetice
Finanční gramotnost
V2A Multikulturalita
Vzduch
Finanční gramotnost
V3A Voda
Evropa a svět nás zajímá
Finanční gramotnost
V4A Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Energie
Finanční gramotnost
V5A C1A, C1B Kutná Hora
GJO
Finanční gramotnost
V6A C2A, C2B Komunismus ve 20. století I.
Komunismus ve 20. století II.
Finanční gramotnost

Ukázky - odkazy vedou na předchozí web školy

Den energie
Den půdy
Objevy a vynálezy