Muzikál

Pro koho je brána těsná?

Jedná se o ryze autorský muzikál, který vznikl na půdě Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře.

Autorem literární předlohy je PaeDr. Jiří Posselt, hudbu složil Mgr. Zdeněk Licek, na dramaturgii a scéně se podílely Monika Peková a Štěpánka Králová. Podstatnou část účinkujících tvoří studenti školy, muzikálový orchestr je doplněn o externí hráče – většinou profesionály, učitele základních uměleckých škol.

Dílo zpracovává několik období života Ježíše Krista, počínaje jeho rozmluvami coby dvanáctiletého chlapce s farizei a učiteli zákona přes kázání Boží pravdy lidem, kteří se s ním osobně setkali, projevy upřímné a dokonalé lásky, laskavé napomínání za hřích a nemoudrost až k osobnímu pokoušení ďáblem a praktickému potvrzení faktu, že „ve své domovině není nikdo prorokem.“

Poselstvím a námětem k zamyšlení pro každého posluchače by měla být nesčetněkrát potvrzená zkušenost, že kdo upřímně touží a hledá, tak najde, že odraz Božího království můžeme prožívat už zde na Zemi. I když symbolická brána do něho je úzká a těsná, je v ní místo pro každého člověka bez rozdílů. Upřímná snaha na cestě každého z nás k této pomyslné bráně je a bude korunována odměnou v podobě pochopení a porozumění smyslu lidského života jako daru v plnosti.

Zatím proběhla celkem 4 představení, a sice premiéra 21. 6. 2016 dopoledne pro žáky a studenty, týž den večer pro veřejnost – obojí v prostorách Městského Tylova divadla v Kutné Hoře, 9. 11. 2016 druhé představení pro veřejnost opět v Městském Tylově divadle v Kutné Hoře, zatím poslední reprízou byla účast na přehlídce Zámecká prkna 11. 3. 2017 v sále „ Na Zámecké“ v Kolíně.

Představení muzikálu v Tylově divadle v Kutné Hoře