Orientační plán

  obor číslo  podlaží / směručebna č.
1, 2, 18I. / vlevo118
3, 4, 12I. / vpravo107
5, 7, 8I. / vlevo116
6I. / vpravo113
9, 10, 13II. / vpravo208
14II. / vpravo210
15, 16, 17II. / vpravo212