Poster

Jak vytvořit poster a co to je se dozvíte zde

Plánek posteru


Pokyny pořadatele:

Prezentace soutěžních prací na posterech bude probíhat v sobotu po skončení obhajob od 15:00 h. na chodbách Gymnázia Jiřího Ortena. Zájemci o prezentaci práce formou posteru to oznámí v návratce.

Na posteru doporučujeme používat minimum textu, spíše obrázky a prezentaci využít jako doprovodnou součást výkladu. Student bude stát u svého projektu a ten prezentovat přicházejícím návštěvníkům.

Doporučená struktura prezentace posteru.

Obsah
Cíle
Výzkum, výsledky
Přínos, závěry
Počítač, reálný model