Pronájem místností

Aula: 300,- Kč/ hod
Celodenní pronájem auly (5 a více hodin): 4 000,- Kč
Hudební místnost: 300,- Kč/hod.
Učebna: 200,- Kč/hod. 5 a více hodin 1 500,- Kč

Multimediální počítačová učebna:
v době vyučování:  1000,- Kč/ hod.

po 16. hodině, o víkendech a o prázdninách: 800,- Kč/hod.

Garsonky: 1 osoba (1 postel): 400,- Kč/noc, apartmán 1 000,- Kč/noc

Pronájem určených prostor školy do 100 účastníků: 80,- Kč na osobu a den
(pouze v době mimo vyučování).

Pronájem určených prostor celé školy 100 -150 účastníků: 5 000,-Kč/den

Pronájem určených prostor školy nad 150 (max 200) účastníků: 10 000,-Kč/den

Pronájem určených prostor školy nad 200 účastníků: 200,- Kč/osobu
(až do kapacity školy)

Používání sociálního zařízení 50,- Kč 1 osoba / den