Proplacení jízdného

  • Škola z rozpočtu SOČ proplácí jízdné dle doložených jízdenek nebo faktur za dopravu
  • Dokumenty je nutné předložit v kanceláři školy č. dveří 248 (1. patro od schodiště doleva) – paní Jarmila Chaloupecká
  • Náklady na cestu soukromým vozidlem budou proplaceny jako jízda vlakem