Test

Informace o službách studentum a o možnostech mimoškolní činnosti
Jméno / funkce Dveře / tel.  Informace, služby
Mgr. Petr Novotný
zástupce ředitele
252
327 586 148
informace o rozvrzích a suplování, přehled akcí na škole, Bakaláři (v nepřítomnosti zastupuje R. Olivová)
RNDr. Radka Olivová
zástupce statutárního orgánu
249
327 586 122
žádosti o uvolnění z TV, žádosti o dlouhodobé uvolnění z vyučování, maturitní plesy
PaedDr. Jana Budajová
výchovná poradkyně
310
327 586 130
poradenství při volbě povolání metodik prevence
Mgr. Ilona Gembiczká
výchovná poradkyně
231
327 586 134
poradenství pro neprospívající studenty (specifické poruchy učení)
Gabriela Papoušková
sekretářka
250
327 586 111
kopírování na studentské kopírce (založení účtu, dobíjení jednotek) možnost svázání materiálů do kruhové vazby, laminace vydávání potvrzení o studiu, ztráty a nálezy, ostatní dotazy
Dana Černá
personalistka, pokladní
248
327 586 123
Nadační fond Gymnázia Kutná Hora potvrzování formulářů pro OSSZ, potvrzení o studiu evidence školních úrazů
Kamil Papoušek
školník
144
327 586 121
vydávání klíčů ke skříňkám, půjčování náhradního klíče (zastupuje G. Papoušková) hlášení vzniklých poruch a škod, vstup na školní zahradu apod.
Soňa Zuchová
vedoucí školní jídelny
138
327 586 132
přihlašování a odhlašování obědů, platby, výdej čipů
Magda Culková
knihovnice
145
327 586 145
výpůjční doba je vyvěšena na dveřích školní knihovny v přízemí školy
Jana Štrůblová
předsedkyně Nadačního fondu
231
327 586 134
Nadační fond Gymnázia Kutná Hora
Zbyněk Rudolf
vyučující TV
126
327 586 128
otevírání tělocvičen, pronájem
PhDr. Petr Němeček, Ph.D. 126
327 586 128
umožnění vstupu do posilovny odpolední kroužek SPORTOVNÍ HRY
Mgr. Zdeněk Licek 323
327 586 120
školní pěvecký sbor Gaudeamus
Mgr. Lucie Procházková školní pěvecký sbor Piccolini
Mgr. Marek Mann 201
327 586 136
horolezecký kroužek
Mgr. Daniela Zatloukalová 325
327 586 135
kroužek basketbalu
Mgr. Monika Peková
Mgr. Štěpánka Králová
323
327 586 120
dramatický kroužek
Marian Kočenda 240
elektrotechnický kroužek
Mgr. Milan Klíma 232
733 337 121
filmový kroužek