Veletrhy cestovního ruchu

Každý druhý rok organizujeme celoškolský projekt Veletrh cestovního ruchu. Jednotlivé třídy na nich představí vylosovanou zemi, město či kraj. Součástí veletrhu je i prezentace pozvánek, především ve formě video upoutávek např.: C4A, V6A, V2A

Ukázky z minulých ročníků:

2016

2014