Volná místa

Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře nabízí volná místa těchto aprobací:

od 1. 9. 2024
český jazyk – základy společenských věd.
Nabídky zasílejte na email: reditel@gymkh.eu

Školní asistent

Hledáme kvalifikovaného dvojjazyčného asistenta pro výuku ukrajinských dětí na naší škole.
Uchazeč musí mít kvalifikaci Asistent pedagoga podle Zákona o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb.

Uchazeč musí prokázat znalost cizího jazyka na komunikativní úrovni a prokázat se osvědčením např. maturitním vysvědčením, jazykovým certifikátem, vysvědčením z jazykové školy, dokladem o absolvování jazykové zkoušky nebo státní zkouškou.
Uchazeč musí být právně způsobilý k zaměstnání a nesmí být ve střetu zájmu.
Uchazeč se musí prokázat čistým trestním rejstříkem.
Pedagogické vzdělání, nebo započaté studium na škole s pedagogickým zaměřením výhodou.
Uchazeči mohou být přizváni k pohovoru nebo jiný formám testování schopností a dovedností.
Uchazeči mají určenou dobu na podání přihlášek. Termín pro odevzdání přihlášky k výběrovému řízení je 30. 9. 2022 na adresu: vladislav.slavicek@gymkh.eu

Po dokončení výběrového řízení budou uchazeči vyrozuměni o výsledcích výběrového řízení.
Nabízíme úvazek na dobu určitou (3 roky) ve výši 0,2.
Požadujeme flexibilní pracovní dobu a přizpůsobivost potřebám a počtu ukrajinských dětí na škole.