V úterý 10. 10. 2023 od 16:00 hod. proběhnou pro žáky primy až kvarty laboratorní cvičení z chemie v rámci kroužku Labiny. Tématem jsou Směsi kolem nás. Zájemci, ať se hlásí u paní Kapitánové buď ústně, nebo emailem.

Publikováno v kategorii Různé.