160 + 20 = GJO – Aktualizovaný harmonogram

Cílem naší akce je připomenout významná výročí školy formou kostýmovaného průvodu městem a žáky seznámit s historií naší školy.

Každá třída zpracuje vylosované období volbou vhodných kostýmů (významné osobnosti, symboly doby,…) a přípravou transparentů (min jeden transparent na třídu).

Průvod městem k původní budově gymnázia na Palackého náměstí

Do 17. 10. odevzdání fotografií p. Olivovi
18. 10. zveřejnění fotografií na stránkách školy, školním FB a informační tabuli
19. 10. – 23. 10. hlasování studentů a veřejnosti prostřednictvím FB
25. 10.
     8:05 focení tříd před budovou GJO
     8:20 vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší fotografii
     8.30 historický průvod městem
    11:40 předpokládaný konec na Komenského náměstí

Soutěže spojené s oslavami 160. výročí GJO

  • Cena za nejlepší fotografii (hlasování žáků a široké veřejnosti prostřednictvím Facebooku)
  • Cena za nejlepší fotografii (hlasování žáků a zaměstnanců školy prostřednictvím kiosků)
  • Cena vedení školy za průvod – vyhlášená na Palackého náměstí po studentské hymně

Cenou pro vítěze je ředitelské volno pro celou třídu.

Vyhlašována budou pouze první místa.

Třídní učitelé zajistí dozor u žáků, kteří se vracejí do školy a zároveň upozorní na možnost odhlášení oběda a rozdají žákům hlasovací čísla, která si vyzvednou u paní Papouškové ve středu 18. 10.

Pan Papoušek zajistí plochu na focení.

Focení

Z organizačních a technických důvodů fotíme pouze číslo 160 !!!

1 – V1A, V2A, C4A, C1A, C1B

6 – V3A, V4A, V5A, C4B, C2A, C2B

0 – V6A, V7A, V8A, C3A, C3B

Na závěr se vyfotí všichni zaměstnanci a žáci na celkové fotografii.

Třídní učitelé a jejich zástupci zodpovídají za seřazení dětí do šablon číslic a zúčastní se jako dozor průvodu.

Třídy a období

C4A Rakouská monarchie (1857 – 1914)
C4B Rakouská monarchie (1857 – 1914)
V1A Vznik Československa a I. republika
V8A Vznik Československa a I. republika
C1A II. světová válka
C1B II. světová válka
C2A Období poválečné, 50. léta, 60. léta
V7A Období poválečné, 50. léta, 60. léta
V2A Normalizace
V4A Normalizace
C2B Sametová revoluce
C3B Sametová revoluce
V5A Současnost
C3A Současnost
V3A Budoucnost
V6A Budoucnost

 

Celý průvod zakončíme zpěvem studentské hymny na Palackého náměstí. Text bude na našich webových stránkách. Prosíme třídní učitel, aby své studenty vyzvali k naučení se hymny a učitele českého jazyka, aby eventuálně vyzkoušeli znalost textu hymny.

Harmonogram ke stažení

Cena v podobě  „ředitelského volna“ pro 3 vítězné třídy může být dána pouze ve dnech, kdy je pro školu  těžké z organizačních důvodů zajistit výuku (§24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb.).  Jedná se o dobu přijímacích zkoušek nebo maturitních písemných prací.  Pokud vyhraje maturitní třída, tak má samozřejmě nárok na ředitelské volno pouze v době přijímacích zkoušek. Slibujeme, že volné dny v době ústních maturit  nebudou nijak ovlivněny již „vyčerpaným volnem“ pro vítězné třídy – čili i ony mohou v době ústních maturit volno dostat.

Monika Peková, Štěpánka Králová, Zdeněk Oliva

Publikováno v kategorii Informace vedení školy.