Projekt tvorby hmatových knih

Seminář tvorby hmatových knih ve výtvarné výchově. 

V pondělí 10.12. proběhl pro některé studenty výtvarné výchovy seminář s paní Terezií Kochovou na téma hmatových knih. Tedy knih pro nevidomé, převážně pro děti, které se učí číst Braillovo písmo a pracovat hmatem. Cílem semináře bylo seznámit se s technikami výroby hmatových knih natolik, abychom my sami mohli vytvořit funkční hmatové knihy. Podnětem k tvoření hmatových knih byla nejen možnost seznámit se s těmito technikami tvorby knih a úskalími, které s sebou život nevidomých přináší, ale hlavně možnost zapojit se do projektu, o kterém jsme přesvědčeni, že má smysl. Hmatové knihy, které v hodinách výtvarné výchovy budeme vyrábět, budou odeslány do soutěže hmatových knih. Z té nakonec poputují k nevidomým dětem, které se učí Braillovo písmo a poznávají svět právě skrze svůj hmat.

Lucie Abigail Kopeletová – V5A

Publikováno v kategorii Výtvarná výchova.