Absolventi pomáhají studentům – ČVÚT

V úterý 12. 10. proběhne beseda o přijímacích zkouškách a studiu na ČVUT, konkrétně se bude jednat o fakultu architektury a stavební a strojní fakultu. Pro zájemce těchto oborů – začínáme v 16:00 hod. ve sborovně!

Publikováno v kategorii Různé.