Adam a Eva aneb nejsme stejní, Holky jsou z Venuše a kluci z Marsu a Klíč ke vztahům a rodičovství

V rámci sexuální a genderové výchovy se dne 29. 5. 2023 konaly na naší škole besedy pro první a třetí ročníky osmiletého i čtyřletého gymnázia s názvy Adam a Eva aneb nejsme stejní, Holky jsou z Venuše a kluci z Marsu a Klíč ke vztahům a rodičovství, které vedla Mgr. Alena Blažková.

Klíč ke vztahům a rodičovství

V pondělí 29. května 2023 se naše třída zúčastnila besedy vedenou paní Blažkovou. Této besedy se kromě naší třídy zúčastnily třídy V1A, C1A, C1B, C3A a C3B. Vzhledem k tomu, že paní Blažková byla velmi sdílná, dozvěděli jsme se mnoho o jejím životě. Rádi bychom řekli, že na svém životě popisovala různé typy konfliktů, ale vlastně jen mluvila o své rodině a práci. Naši zvýšenou pozornost přilákal okamžik, kdy přednášející sehrála hádku s jednou ze studentek. Pak jsme se dozvěděli, co udělat pro deeskalaci problému, což nám přišlo přínosné.

Pak se spustila powerpointová prezentace, ve které snad mohly být i zajímavé informace, ale zrovna když jsme se dostali k podstatnému, zazvonilo. Najít klíč ke vztahům a rodičovství během jedné vyučovací hodiny nejspíš nelze.

Natálie Kapičková a Tomáš Pospíšil z V7A

Beseda Holky jsou z Venuše a kluci z Marsu

V pondělí 29. května se naše třída zúčastnila besedy nazvané Venuše a Mars, kde nám paní Mgr. Alena Blažková předala mnoho zajímavých informací, které se ale vůbec netýkaly vesmírných těles, jak by si někdo mohl na první pohled myslet. Paní Mgr. Alena Blažková je totiž lektorkou sexuální výchovy na základních a středních školách.

Za jednu vyučovací hodinu jsme stihli mimo jiné probrat témata jako pohlaví, gender, sexuální orientace, sexuální identita, sexuální preference nebo prevence rizik spojených s problémy pohlavních orgánů. Paní Blažková pojala výklad humornou formou, takže jsme se při přednášce dobře bavili a zároveň jsme si odnesli i několik nových informací.

Na závěr bychom chtěli poděkovat paní Mgr. Aleně Blažkové za její velice zajímavou přednášku a také bychom chtěli poděkovat všem organizátorům akce, kteří se nám jí umožnili zúčastnit.

David Mudruňka z C1A

Publikováno v kategorii Různé.