Anglicky o cenu Munkovy nadace

Pravidla soutěže žáků kutnohorských gymnázií v anglicky psaných esejích o cenu Studijního nadačního fondu Dr. Ing. F. Munka a N. Munkové–Prášilové.

Studijní nadační fond Dr. Ing. Františka Munka a Naděždy Munkové – Prášilové byl založen v roce 2001 z prostředků darovaných manžely Munkovými, kutnohorskými rodáky žijícími v USA, a dalšími dárci. Zřizovatelem nadačního fondu je Klub rodáků a přátel Kutné Hory – Kutná Hora v Praze, z.s.

Účelem nadačního fondu je „poskytovat stipendia pro zahraniční studium výjimečně nadaných studentů a absolventů gymnázia v Kutné Hoře do věku 28 let s dostatečnou znalostí cizího jazyka“. Tento účel je od počátku naplňován poskytováním finanční podpory studentům Gymnázia Jiřího Ortena a od roku 2015 i Církevního gymnázia v Kutné Hoře. Z prostředků nadačního fondu jsou každoročně financovány intenzivní jazykový kurz ve Velké Británii pro dva studenty, kteří nejlépe obstojí v soutěži v anglicky psaných esejích. Témata pro soutěž vypisuje nadační fond na návrh členů odborné poroty soutěže.

Soutěž má písemnou a ústní část.

Požadavky pro písemnou část soutěže (esej):

Písmo: Times New Roman

Velikost písma: 14 tučný (název práce), 12 tučný (názvy jednotlivých částí), 12 (samotný text)

Řádkování: 1,5

Minimální počet normostran: 5 (1 normostrana – 1800 znaků včetně mezer)

Další požadavky:

  • bez úvodního obsahu (text bezprostředně za názvem práce)
  • řádné uvádění zdrojů při citacích a parafrázích
  • nejméně jeden zdroj odborná publikace, časopis či webové stránka (ne wikipedie, informační portál typu idnes apod.)

Eseje se zasílají elektronicky.

Termín odevzdání esejí: 5. března 2018

Požadavky pro ústní část (prezentace):

Ústní část soutěže je přístupná veřejnosti. Autoři při ní prezentují práce na jednom z gymnázií před členy odborné poroty, dalšími soutěžícími a spolužáky a přítomnými hosty.

  1. část – prezentace (PowerPoint) shrnující hlavní myšlenky práce – cca 10 minut
  2. část – diskuse a obhajoba před porotou – cca 10 minut

Termín prezentací: středa 14. března 2018 ve 13 h., Církevní gymnázium v Kutné Hoře

Ceny pro laureáty soutěže:

  1. čtyřtýdenní intenzivní jazykový kurz ve Velké Británii
  2. dvoutýdenní intenzivní jazykový kurz ve Velké Británii
  3. peněžní poukázka na nákup knih v ceně 1.000,- Kč

V Praze dne 6.12.2017

Ing. Vlastislav Navrátil

předseda správní rady

Studijní nadační fond Dr. Ing. Františka Munka a Naděždy Munkové – Prášilové

Topics

Criteria

Bližší informace dostanete u svých vyučujících anglického jazyka. Přihlášky a práce přijímá Mgr. Jindřich Bartoň, kabinet Peklo v přízemí u tělocvičny.

 

 

Publikováno v kategorii Anglický jazyk.