Přírodovědný kroužek

Dne 15. 10. 2019 od 16:00 hod. se uskuteční přírodovědný kroužek na téma: Obsahuje červená paprika směs barviv? S sebou: čerstvou červenou papriku. Více informací u Mgr. V. Kapitánové.

Pronájmy tělocvičen

Vzhledem k rekonstrukci tělocvičen je lze pronajímat pro veřejnost až od 1. 10. 2019. Rezervovat je však můžete nyní. Více informací u pana Papouška na tel. čísle: 723590815. O případných změnách budeme informovat. Děkujeme za pochopení.