Úterní laboratorní práce

 V úterý dne 2. 4. 2019 proběhne od 16:00 hod. laboratorní cvičení z fyziky. Zájemci se mohou hlásit u pana J. Černohorského.

Téma: Měření na optické lavici, zobrazení čočkami. Určeno pro nižší i vyšší gymnázium.

Laboratorní cvičení pro zájemce

úterý 26. 3. 2016 (od 16:00 hod.) proběhne pod vedením paní Kapitánové laboratorní cvičení z chemie na téma sublimace. Účastnit se mohou zájemci z nižšího i vyššího gymnázia. S sebou si přineste lístky čaje.