Beseda s prof. B. Janským o vodě ve světě i u nás

Ve čtvrtek 20. 10. 2022 se uskutečnila beseda s prof. B. Janským na téma voda.

Jednalo se o první ze čtyř besed, které jsou plánovány pro studenty GJO i kutnohorskou veřejnost na aktuální témata dnešní doby v letošním školním roce. Z původně dojednaného setkání cca na 1,5 hodiny se stalo 2,5 hodiny zajímavého povídání o subtématech: zásoby vody na kontinentech, znečištění a plýtvání vodou, složitost pokrýti spotřeby v budoucích desetiletích, migrace a konflikty o vodu, úpravy v krajině pro zadržování vody a mnoho dalšího. Pro nás byla podnětná i diskuze prof. Janského s publikem, s lidmi z oborů, kterých se téma voda také dotýká. Doufáme, že se nám podaří zprostředkovat další téma i pro zájemce, kteří se nemohou do auly školy dostavit, tedy prostřednictvím sociálních sítí.

Projekt je podpořen z Nadačního fondu Eduzměna (www.eduzmena.cz)

Druhá přednáška bude na téma Energetika, ceny energií, energetická soběstačnost ČR. Je plánovaná na měsíc leden.

Fotogalerie z besedy

Publikováno v kategorii Různé.