Beseda s prof. RNDr. Bohumírem Janským, CSc.

Gymnázium Jiřího Ortena si dovoluje pozvat ve čtvrtek 20. 10. 2022 od 16:30 do auly školy všechny zájemce o téma VODA. Lektorem bude prof. B. Janský z Karlovy univerzity. Okruhy dílčích témat jsou uvedeny v letáčku. Projekt je podpořen z Nadačního fondu Eduzměna (www.eduzmena.cz)

Odkaz na stream

Publikováno v kategorii Různé.