Biologická olympiáda

V průběhu února proběhla na GJO školní kola Biologické olympiády ve všech kategoriích. 

 

 

 

 

 

Tématy 51. ročníku jsou: pro kategorie A a B – Budiž světlo! a pro kategorie C a D – Detektivem v přírodě.

Do okres­ní­ho ko­la, kte­ré se tradičně koná na Cír­kev­ním gym­ná­ziu v Kut­né Ho­ře, po­stupují v každé kategorii dva nejlepší řešitelé školního kola. V kategorii C nás 20. 4. budou reprezentovat žákyně Irena Coufalová (V4A) a Šárka Juklová (V3A) a 10. 4. v kategorii D Julie Krejčová (V1A) a Nikola Kouřilová (V2A).

V krajském kole kategorie A, které proběhne 31. 3. v prostorách Gym­ná­zia Vác­la­va Be­ne­še Tře­bíz­ské­ho ve Sla­ném, se budou snažit navázat na své předchozí úspěchy zkušené soutěžící Hana Brzobohatá (V8A) a Martina Veberová (C3A).
Přejeme všem postupujícím hodně úspěchů v okres­ním a kraj­ském ko­le.
PK BIO

Publikováno v kategorii Biologie.