Budování nové školní zahrady

Vážení rodiče, přátelé školy, absolventi gymnázia, v následujících měsících chceme změnit koncept školní zahrady a symbolicky s novým školním rokem ji otevřít nejen našim studentům k 1. 9. 2021.

Součástí tohoto prostoru je již téměř hotový amfiteátr s plánovaným přilehlým hledištěm pro pořádání drobných kulturních akcí. Veškeré úpravy a další pracovní aktivity zvládneme sami společně s našimi studenty.

Dovolte mi, abychom se na vás obrátili se žádostí o sponzorský příspěvek na rostliny.

Vámi darovaná finanční částka by měla posloužit k nákupu rostlin takové velikosti, aby bylo možno zahradu okamžitě využívat.

Naším záměrem je vybudovat zahradu, ve které se potkávají evropské druhy rostlin na jedné straně s druhy rostlin z ostatních kontinentů na straně druhé, a to s maximální mírou druhové rozmanitosti. Každé stanoviště bude označeno QR kódem, pod kterým budou ukryty ekologické a botanické specifikace.

Sponzorský dar můžete věnovat na účet Nadačního fondu školy: 12134161/0100 v.s.: 1112021. Do zprávy pro příjemce připište své jméno.

V případě, že budete chtít svůj finanční dar uplatnit do daňového přiznání, je smlouva o sponzorském daru ke stažení: http://www.nfgkh.cz/dokumenty/                           

Potvrzení z naší strany je možné následně v budově školy.

Ve školní zahradě plánujeme také umístit informační tabuli se všemi dárci, kteří nám pomohou vytvořit ve škole další nadstandardní prostor a posunout tak hranice jejích možností.

Závěrem bych chtěl poděkovat manželům Veverkovým (www.fialovaveverka.cz) za vytvoření projektu, manželům Kochovým za darování kamene na stavební úpravy, panu Rejzkovi za nabídku koniferů a skalniček a Ing. Otakaru Ottovi za významný finanční příspěvek.

Roman Bartoníček

Publikováno v kategorii Různé.