CAMBRIDGE ENGLISH: FIRST (FCE), úroveň B2 – kurz pro studenty GJO

Nabízím přípravný kurz pro studenty vyššího gymnázia v rozsahu 2 VH/týden v celkovém počtu 50 VH. Doporučená dosažená úroveň zájemců je B1+ až B2-.

Velikost skupiny: 9 – 16 studentů.

Cena: 2500 – 3500 Kč podle počtu účastníků + učební materiály (cca 500 Kč).

Termín bude stanoven po dohodě se zájemci.

Místo konání: učebna 204 na GJO Kutná Hora.
Zahájení kurzu je plánováno na 2. polovinu září.
Zájemce prosím, aby se co nejdříve hlásili u p. Krumphanzlové (kab. 201).

Publikováno v kategorii Anglický jazyk.