Dva dny v Polsku

V úterý 26. března skupina žáků ze druhého a třetího ročníku vyrazila na dvoudenní exkurzi do Polska, konkrétněji do města Kraków a do koncentračního tábora Osvětim (německy: Auschwitz).

Od budovy školy se odjíždělo v brzkých ranních hodinách. V Kolíně přistoupil na palubu našeho autobusu průvodce celé exkurze a po několika zastávkách jsme se dostali přibližně před polednem do Krakova. Hned jsme se vydali na prohlídku města. Zkušený prů-vodce nám ukázal zajímavá místa a dal nám spoustu tipů na dobré restaurace a kavárny, které jsme ve volném čase mohli vyzkoušet. Prohlídka vedla kolem pevnosti Barbakan, Floriánskou branou přes Plac Szczepański až na Rynek Główny – hlavní náměstí – s dominantou města, a to kostelem Nanebevzetí Panny Marie a také se známou tržnicí Sukiennice. Po obědě jsme se vydali příjemnou procházkou ke královskému hradu Wawel, kde jsme si prošli část interiéru a obdivovali krásný výhled na řeku Vislu a protější břeh. Naši prohlídku jsme zakončili v židovské části města Kaziměř. Po sedmé večer jsme se jeli ubytovat do hotelu Rok. Tím byl zakončen náš první den. Druhý den ráno po snídani a sbalení našich věcí jsme vyrazili na druhou část exkurze. Už po příjezdu bylo jasné, že to opravdu nebude žádná zábava.Čekal nás zcela odlišný program. Navštívili jsme koncentrační tábory v Osvětimi a Březince. Pro většinu z nás bylo překvapujícím faktem, že Osvětim je dnes „normální“ město s přibližně 40 tisíci obyvateli. S průvodcem jsme si prohlédli oba areály a dozvěděli jsme se řadu informa-cí o jejich fungování v době holokaustu. V průběhu prohlídky jsme se rozdělili na dvě skupiny a prošli oba okruhy (Auschwitz a Auschwitz-Birkenau). Po celou dobu jsme dostávali výklad ve slovenštině a všem určitě běhal mráz po zádech, když byl výklad doplňován příběhy kon-krétních lidí, kteří si v koncentračním táboře prošli doslova peklem, anebo byl výklad i o ná-hodách, které sehrály důležitou roli při záchraně lidských životů. Samozřejmě nám naháněl hrůzu celkový systém fungování koncentračního tábora. Nakonec jsme vyrazili zpět domů, kam jsme se dostali okolo osmé hodiny večer. Všichni si z této exkurze odnesli nové zážitky a spoustu zajímavostí. Zároveň ale určitě i ponaučení a poznatky o tom, co je schopen člověk udělat člověku jinému.

Michaela Pazderová C3A

Martin Vavřina C2B

Publikováno v kategorii Různé.