Egyptologie – beseda pro první ročníky

V pondělí 12. 2. 2018 nás navštívil český egyptolog doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. Třídám C1B a V5A představil prezentaci z egyptských dějin se spoustou fotografií. Na archeologických výzkumech v EAR pravidelně pracuje od roku 1991, zabývá se především výzkumem staveb na královském pohřebišti v Abúsíru a možnostmi sanace archeologických památek. Také se podílí na pedagogické činnosti ČEgÚ FF UK.  Od roku 2000 je tajemníkem Českého egyptologického ústavu FF UK. Je členem The International Association of Egyptologists a správní rady Nadace Aigyptos (Bratislava).

Beseda v podání egyptologa byla velmi zajímavá. Nejdříve nám byla ve zkratce popsána historie Egypta. Dozvěděli jsme se, že starý Egypt byl rozdělen na Horní a Dolní. Také pan Jaromír Krejčí ukázal na leteckých snímcích, jak důležitá je pro Egypťany řeka Nil. Byl a je to jediný zdroj vody široko daleko, proto povodí řeky je hlavním místem pro zemědělství.

Poté se již přešlo na věci okolo archeologie. Do Egypta se dostává již přes 20 let a za tu dobu si zde Češi vybudovali velkou základnu. Nyní mají v Egyptě své vlastní zaměstnance, se kterými se pokaždé spojí a dohadují si s nimi spolupráci na vykopávkách. Podle pana Krejčího jsou Egypťané velmi přátelští lidé, když se k nim nechováte neuctivě. Česká expedice si již připsala mnoho nálezů. Nedostavěné či rozpadlé pyramidy nebo také chrámy. To vše se podařilo objevit. Také díky těmto úspěchům se Čechům povedlo získat archeologické území o rozloze 2×1 km.

Prezentace byla obohacena o spoustu obrázků a fotek. Byla velmi zajímavá a také poučná. Přednáška nám poskytla informace, které se mnohdy nedají jinde zjistit, než z praxe. Jsme rádi, že jsme měli tu čest přivítat doc. Mgr. Jaromíra Krejčího, Ph.D., u nás na GJO.

Maruška Karbanová a Matěj Kamenář – C1B

Publikováno v kategorii Dějepis.