Finanční gramotnost pro druhé ročníky

Dne 12. 4. 2019 se na naší škole uskutečnila beseda pro druhé ročníky vyššího gymnázia na téma finanční gramotnost.

Pozvání přijala paní Ing. Šrajbrová, která je absolventkou tohoto gymnázia. Podle neznámých zdrojů měla podezření (i s několika učiteli), že žáci jsou jaksi finančně negramotní. Domnívám se, že někteří z nás dokázali tento ničím nepodložený fakt vyvrátit. Na druhou stranu jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací, které v praxi za pár let určitě využijeme.

Tomáš Flachs (C2B)
Publikováno v kategorii Matematika.