Fyzikální olympiáda

Žáci tercie i kvarty řešili okresní kolo fyzikální olympiády …

Okresní kolo 63. ročníku fyzikální olympiády kategorie E a F se konalo na našem gymnáziu dne 23. března 2022.

V kategorii F (tercie) si třetí místo vybojoval Ondřej Ottomanský a Matěj Holub byl na pátém místě.

V kategorii E (kvarta) na první místo dosáhl Petr Portl, třetí místo obsadil Samuel Železný.

 

Všichni jsou úspěšnými řešiteli FYO.

Všem blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 Komise fyziky

Publikováno v kategorii Různé.